Centar za ekotoksikološka ispitivanja

8437

Informacije o lokaciji

Osnovno

Kratak profil ustanove

    Centar za ekotoksikološka ispitivanja Crne Gore osnovan je saglasno politici Vlade Crne Gore u cilju vršenja kontrole kvaliteta svih segmenata životne sredine za potrebe Crne Gore i kao referentna ustanova za kontrolu hrane i drugih proizvoda i dijagnostiku toksikanata.


Inovativna djelatnost
Naučna oprema
Kontakt

Opste kontakt informacije