Osnovne informacije
Istraživači
Naučna oprema
Ukupno istraživačkih odjeljenja: 123

Sektor za hidrografiju i okeanografiju

Naziv organizacije kojoj pripada odjeljenje Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju Šifra: 2670

Sektor za hidrologiju

Naziv organizacije kojoj pripada odjeljenje Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju Šifra: 2667

Sektor za ispitivanje kvaliteta voda i vazduha

Naziv organizacije kojoj pripada odjeljenje Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju Šifra: 2668

Sektor za meteorologiju

Naziv organizacije kojoj pripada odjeljenje Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju Šifra: 2666

Sektor za mikologiju

Naziv organizacije kojoj pripada odjeljenje Prirodnjački muzej Crne Gore, Podgorica Šifra: 891

Sektor za paleontologiju

Naziv organizacije kojoj pripada odjeljenje Prirodnjački muzej Crne Gore, Podgorica Šifra: 893