Ukupno istraživačkih organizacija: 77

Centar za ekotoksikološka ispitivanja

Podgorica

Centar za ekotoksikološka ispitivanja Crne Gore osnovan je saglasno politici Vlade Crne Gore u cilju vršenja kontrole kvaliteta svih segmenata životne sredine za potrebe Crne Gore i kao referentna ustanova za kontrolu hrane i drugih proizvoda i dijagnostiku toksikanata.  

Centar za održivi razvoj

Podgorica

UNDP in Montenegro has initiated the establishment of the Center for Sustainable Development as a contribution to balanced environmental management and economic and regional development in Montenegro. We will rely on our experience gained through years of work in the field of economy and environmental protection in the country and at the global level. 

Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Podgorica

Podgorica

Crnogorska akademija nauka i umjetnosti je osnovana 1971. godine sa sjedištem u Podgorici (tadašnjem Titogradu), kao samostalna naučna organizacija koja udružuje istaknute naučne radnike i stvaraoce iz svih oblasti umjetnosti, sa zadatkom da svojom djelatnošću razvija naučnu misao, njeguje i unapređuje umjetnost, vrši naučna istrazivanja i da samostalno ili u saradnji sa drugim naučnim organizacijama podstiče rad i aktivnost naučnih organizacija...

MANT Association

Crnogorska asocijacija za nove tehnologije

Podgorica

Crnogorska Asocijacija za Nove Tehnologije, Montenegrin Association for New Technologies, MANT , jeste asocijacija osnovana 2012 u Podgorici od strane profesora, istraživača i inovativnih studenata u cilju da pomognu Crnogorski i Zapadno Balkanski edukacioni i istraživački prostor pokazujući novi pristup u obrazovanju, istraživanju i tehnologiji, strogo baziran na oćiglednom učenju i istraživanju. Ciljevi MANTa su: podrška razvoju i uvodjenu...

Društvo za intelektualne usluge i konsalting “CEED Consulting” DOO

Podgorica

CEED Consulting je renomirana konsalting kompanija specijalizovana za pružanje usluga u oblasti poslovnog savetovanja i istraživanja. Pružamo širok spektar konsalting usluga sa fokusom na poslovno savjetovanje, istraživanje tržišta i obuke.