Ukupno istraživačkih organizacija: 77

Pomorski fakultet Bar

Bar

Fakultet je prva i jedina privatna ustanova u Crnoj Gori koja nudi akademsko obrazovanje u okvirima pomorstva i njegovih pratećih aktivnosti. Pomorski fakultet Bar osnovan je kao privatna ustanova visokog obrazovanja  sa sjedištem u Baru Topolica D1, Marina Bar. 01.08.2011.godine. Fakultet je akreditovan za osnovne akademske studijske programe (Nautika, Brodomašinstvo i Lučki menadžment).

Prirodnjački muzej Crne Gore, Podgorica

Podgorica

Javna ustanova Prirodnjački muzej Crne Gore je osnovana 1995. godine. Glavni posao Muzeja je istraživanje biodiverziteta Crne Gore i prezentacija njenih vrijednosti. Muzej je do sada osnovao 12 zbirki flore, faune i fosila. U muzeju radi 13 kustosa, čiji je posao terensko istraživanje, sakupljanje prirodnjačkog materijala, naučna obrada, čuvanje, vođenje dokumentacije i publikacija rezultata. Osim toga, u muzeju postoji preparatorska i...

Privatna ustanova Institut za naučna istraživanja i razvoj - Ulcinj

Ulcinj

Djelatnost Instituta za naučna istraživanja i razvoj - Ulcinj je:1. Fundamentalna istraživanja iz oblasti;– Ekonomije, sociologije, tehnologije, obrazovanja i razvoja.2. Razvojna istraživanja iz oblasti:– Turizma, poljoprivrede, infratrukture grada Ulcinja, regije i dr..– Osposobljavanja i usavršavanja kadrova za potrebe Crne Gore iz oblasti; stečaja, vještačenja, carine, komunalne policije, komunalnih menadžera i sl.3. Primjenjena istraživanja...

S&T Crna Gora doo

Podgorica

S&T Crna Gora je privatna kompanija čija se kako privredna tako i naučnoistraživačka usmjerenost zasniva na informaciono-komunikacionim tehnologijama.  S&T je među vodećim IT sistem integratorima u više od 20 zemalja što sa aspekta naučnoistraživačke djelatnosti čini veliku prednost, jer omogućava lakši pirstup visoko-kvalifikovanom kadru na globalnom nivou. Kao dokaz sopstvenog kvaliteta S&T Crna Gora je nosilac sertifikata ISO 9001...