The New Private International Law Act of Montenegro

Godina: 2016
5 Društvene nauke, 505 Pravo
Otto Schmidt : Swiss Institute of Comparative Law
Yearbook of private international law

Savremeno mjerodavno pravo za nasljeđivanje

Godina: 2016
5 Društvene nauke, 505 Pravo
Udruženje pravnika SR Crne Gore
Pravni zbornik : časopis za pravna i društvena pitanja : organ Saveza udruženja pravnika SR Crne Gore

Ustav Crne Gore : odnos normativnog i stvarnost

Godina: 2018
5 Društvene nauke, 505 Pravo
Udruženje pravnika SR Crne Gore
Pravni zbornik : časopis za pravna i društvena pitanja : organ Saveza udruženja pravnika SR Crne Gor

Princip pravičnosti u savremenom međunarodnom privatnom pravu

Godina: 2013
5 Društvene nauke, 505 Pravo
Udruženje pravnika SR Crne Gore
Pravni zbornik : časopis za pravna i društvena pitanja : organ Saveza udruženja pravnika SR Crne Gore

Uticaj prava Evropske unije na novo međunarodno privatno pravo Crne Gore sa posebnim osvrtom na oblast mjerodavnog prava

Godina: 2011
5 Društvene nauke, 505 Pravo
Institut za uporedno pravo
Strani pravni život : teorija, zakonodavstvo, praksa

O odnosu normativnog i stvarnog u jednom institutu međunarodnog privatnog prava Crne Gore i zemalja regiona : princip najtješnje povezanosti

Godina: 2012
5 Društvene nauke, 505 Pravo
Udruženje pravnika NR Srbije i Bosne i Hercegovine
Pravni život : časopis za pravnu teoriju i praksu