Informacije o izabranom projektu

Program:
EU - FP7
Naziv projekta: / Akronim:
Pan-European Infrastructure For Ocean & Marine Data Management - SeaDataNet 2/SeaDataNet 2
Oblast (Frascati):
1 Prirodne nauke, 105 Nauke o Zemlji i srodne nauke o životnoj sredini
Apstrakt:
SeaDataNet 2 (2011-2015) - Pan-European Infrastructure for Ocean & Marine Data Management predstavlja mrezu gotovo 90 nacionalnih okeanografskih i marinskih centara iz 34 zemalje koje izlaze na sva evropska mora, sa ciljem uspostavljanja jedinstvene baze podataka dobijenih putem in situ mjerenja i daljinskog posmatranja (remote sensing) mora i okeana. Projekat je razvio i usavršavio Pan-evropsku infrastrukturu za upravljanje, indeksiranje i obezbjeđivanje pristupa podacima i grupama podataka (fizički, hemijski, biološki, geološki, batimetrijski podaci), koji opisuju stanja prirode mora i okeana. Takođe, projekat vodi brigu o dugoročnom čuvanju arhivskih i postojećih podataka. Riječ je o naučnoj infrastrukturi koja doprinosi izgradnji naučne izvrsnosti u Evropi. Partnersku mrežu čine naučni instituti, centri za satelitske podatke, ekspertski centri za modeliranje i internacionalne organizacije IOC, ICES, EU-JRC. Osnovni cilj projekta je izgradnja operativno snažne, savremene Pan-evropske infrastrukture, koja će obezbijediti najnoviji, visoko kvalitetan pristup metapodacima i podacima koji se tiču mora i okeana, kao i proizvodima tih podataka kroz: - uspostavljanje, usvajanje i promovisanje zajedničkih standarda upravljanja podacima - realizovanje tehničke i semantičke sudjelatnosti sa drugim relevantnim sistemima upravljanja i inicijativama vezanim za nauku, zažtitu životne sredine, političko upravljanje i ekonomiju.
/ Rukovodilac:
Početak projekta:
01/10/2011
Članovi tima: