Informacije o izabranom projektu

Program:
Ministarstvo nauke - Naučnoistraživački projekti
Naziv projekta: / Akronim:
Podrška razvoju fizičke okeanologije i baze podataka o moru za priobalno područje Crne Gore/ProDATA
Oblast (Frascati):
1 Prirodne nauke, 102 Računarske nauke i informatika, 105 Nauke o Zemlji i srodne nauke o životnoj sredini
Apstrakt:
Cilj projekta je istraživanje procesa i promjena u moru koji zavise od kretanja osnovnih okeanografskih parametara, na osnovu neprekidnog praćenja ovih parametara mora u dužem vremenskom periodu. Kroz učešće u SeaDataCloud projektu biće obezbjeđena integracija podataka po standardizovanoj metodologiji u međunarodnu evropsku i regionalnu mrežu razmjene podataka i metapodataka, a samim tim i njihova prekogranična valorizacija u analizi i obradi podataka morske sredine.
/ Rukovodilac:
Početak projekta:
01/01/2018
Članovi tima: