Informacije o izabranom projektu

Naziv projekta: / Akronim:
Skrining hemijskih indikatora i molekularnih biomarkera u morskim školjkama i ribama sa primjenom u medicini i farmakologiji/ShellMED
Oblast (Frascati):
1 Prirodne nauke, 106 Biološke nauke
/ Rukovodilac:
Početak projekta:
01/04/2019
Ukupna vrijednost:
65000
Finansiranje od MNA:
Da
Članovi tima: