Informacije o izabranom projektu

Program:
Ministarstvo nauke - Naučnoistraživački projekti
Naziv projekta: /
UTICAJ ANTROPOGENOG FAKTORA NA ŽIVI SVIJET U PRIOBALNOM AKVATORIJUMU CRNOGORSKOG PRIMORJA/
Oblast (Frascati):
1 Prirodne nauke, 106 Biološke nauke
/ Rukovodilac:
Početak projekta:
27/03/2012
Članovi tima: