E.g., 01/22/2020

Biokontrolni agensi za prevenciju i tretman biljnih patogena / BIOKONTROLA

Datum početka: 02 Decembar 2019
Oblast istraživanja i razvoja – Frascati: 1 Prirodne nauke
Rukovodilac:

Procjena ekološkog stanja mora na osnovu sadržaja teških metala i mikroplastike u sedimentu i ribama u priobalnom moru Crne Gore / PROMIS

Datum početka: 01 Novembar 2019
Oblast istraživanja i razvoja – Frascati: 1 Prirodne nauke
Rukovodilac:

Memristori od nanočestice do uređaja (Memristive Nanoscale phenomena: from single nanoparticle to scalable devices) / MEMNAP

Datum početka: 01 Novembar 2019
Oblast istraživanja i razvoja – Frascati: 1 Prirodne nauke
Rukovodilac:

Grad i identitet – kulturna mapa Nikšića / GI – KMN

Datum početka: 01 Januar 2019
Oblast istraživanja i razvoja – Frascati: 6 Humanističke nauke
Rukovodilac: