E.g., 01/24/2020

Istraživanje obrade abrazivnim vodenim mlazom / IOAVM

Datum početka: 01 Januar 2019
Oblast istraživanja i razvoja – Frascati: 2 Tehničko-tehnološke nauke
Rukovodilac:

Analiza nestacionarnih signala: doprinos kompresivnog odabiranja u disperzivnim kanalima u smanjenju interferencija / ANS-CS

Datum početka: 01 Januar 2019
Oblast istraživanja i razvoja – Frascati: 2 Tehničko-tehnološke nauke
Rukovodilac:

Od Z bozona do Higs bozona uz ograničenja na broj džetova nastalih pri produkciji bozona na LHC-u /

Datum početka: 01 Januar 2019
Oblast istraživanja i razvoja – Frascati: 1 Prirodne nauke
Rukovodilac:

Ekološki katodni materijali za litijum/ natrijum jonske baterije / EKAMAB

Datum početka: 01 Januar 2019
Oblast istraživanja i razvoja – Frascati: 2 Tehničko-tehnološke nauke
Rukovodilac: