E.g., 03/28/2020

Vještačka inteligencija za podršku konceptu person-centred care u neurohirurgiji / AI4NeuroPCC

Datum početka: 01 April 2019
Oblast istraživanja i razvoja – Frascati: 2 Tehničko-tehnološke nauke
Rukovodilac:

Socio-kulturni identiteti djece na predškolskom uzrastu u Crnoj Gori / SKIDPUCG

Datum početka: 01 April 2019
Oblast istraživanja i razvoja – Frascati: 5 Društvene nauke
Rukovodilac:

Unapređenje energetske efikasnosti indukcionog motora optimalnim rešenjem elektromagnetskog dizajna / IMEI

Datum početka: 01 April 2019
Oblast istraživanja i razvoja – Frascati: 2 Tehničko-tehnološke nauke
Rukovodilac:

Muzičko nasljeđe Crne Gore - muzičke prakse i njihovi potencijali / MusiH

Datum početka: 01 April 2019
Oblast istraživanja i razvoja – Frascati: 6 Humanističke nauke
Rukovodilac: