E.g., 01/19/2020

Karakterizacija i biohemijske promjene tokom zrenja polutvrdih sireva u Crnoj Gori / ZRELISIR

Datum početka: 01 Januar 2019
Oblast istraživanja i razvoja – Frascati: 4 Poljoprivredne nauke
Rukovodilac:

Stavovi građana Crne Gore prema jezičkom standardu i urbanim vernakularima: Kvalitativno-kvantitativna istraživanja i mogućnosti njihove primjene / PKKINLCG

Datum početka: 01 Januar 2019
Oblast istraživanja i razvoja – Frascati: 5 Društvene nauke
Rukovodilac:

Komparativna analiza političkih kultura Crne Gore i Japana /

Datum početka: 01 Januar 2019
Oblast istraživanja i razvoja – Frascati: 5 Društvene nauke
Rukovodilac:

Psihološka pozadina patrijarhata i medijsko portretisanje rodnih uloga: osvrt na selektivni abortus u Crnoj Gori / PMSA-CG

Datum početka: 01 Januar 2019
Oblast istraživanja i razvoja – Frascati: 5 Društvene nauke
Rukovodilac: