E.g., 12/10/2019

Efekti tjelesnog vježbanja na inkluziju osoba starije dobi u društvu / EPA-SIOP

Datum početka: 01 Januar 2018
Oblast istraživanja i razvoja – Frascati: 3 Medicinske nauke
Rukovodilac:

Procjena jodnog statusa, razvoj i standardizacija preventivnog programa u Crnoj Gori /

Datum početka: 01 Januar 2018
Oblast istraživanja i razvoja – Frascati: 3 Medicinske nauke
Rukovodilac:

Kvalitet u Istraživanju u Društvenim i Humanističkim naukama / KVIDIH

Datum početka: 01 Januar 2018
Oblast istraživanja i razvoja – Frascati: 5 Društvene nauke
Rukovodilac:

Omladinski naučni forum / OMNAF

Datum početka: 01 Januar 2018
Oblast istraživanja i razvoja – Frascati: 5 Društvene nauke
Rukovodilac: