E.g., 01/24/2020

Jačanje akademskog integriteta - interdisciplinarni istraživački pristup etičkom ponašanju u visokom obrazovanju / SAI

Datum početka: 01 April 2019
Oblast istraživanja i razvoja – Frascati: 5 Društvene nauke
Rukovodilac:

Muzičko nasljeđe Crne Gore - muzičke prakse i njihovi potencijali / MusiH

Datum početka: 01 April 2019
Oblast istraživanja i razvoja – Frascati: 6 Humanističke nauke
Rukovodilac:

Osnivanje centra za procjenu autentičnosti meda / MedExLab

Datum početka: 01 April 2019
Oblast istraživanja i razvoja – Frascati: 4 Poljoprivredne nauke

Skrining hemijskih indikatora i molekularnih biomarkera u morskim školjkama i ribama sa primjenom u medicini i farmakologiji / ShellMED

Datum početka: 01 April 2019
Oblast istraživanja i razvoja – Frascati: 1 Prirodne nauke
Rukovodilac: