E.g., 01/21/2020

Evropa i Crna Gora-Transformacija crnogorskog društva u procesu evropeizacije Zapadnog Balkana / EUCGZB

Datum početka: 01 April 2019
Oblast istraživanja i razvoja – Frascati: 5 Društvene nauke
Rukovodilac:

Socio-kulturni identiteti djece na predškolskom uzrastu u Crnoj Gori / SKIDPUCG

Datum početka: 01 April 2019
Oblast istraživanja i razvoja – Frascati: 5 Društvene nauke
Rukovodilac:

Nove perspektive humanističkih nauka / NPHN

Datum početka: 01 April 2019
Oblast istraživanja i razvoja – Frascati: 6 Humanističke nauke
Rukovodilac:

Nove metode za stratifikaciju rizika za progresiju kancera i Alchajmerove bolesti kod pacijenata u Crnoj Gori / DEMONSTRATE

Datum početka: 01 April 2019
Oblast istraživanja i razvoja – Frascati: 3 Medicinske nauke
Rukovodilac: