Poštovani, Naučna mreža je u procesu nadgradnje.

Za registraciju individualnih istraživača obratite se Ministarstvu nauke, putem e-maila: branka.zizic@mna.gov.me