Total: 73
Istraživacka organizacija: "13. jul - Plantaže", Podgorica
Mjesto: Podgorica
Osnovne informacije

Kompanija ,,13. jul Plantaže" a.d. je najveći proizvođač vina u Crnoj Gori.  Posjeduje vinograd koji se prostire na površini od oko 2.310 hektara, što ga čini najvećim evropskim vinogradom u jednom kompleksu, sa oko 11.5 miliona čokota vinove loze. Prvi zasadi su podignuti u periodu od 1977. do 1982. godine na kamenitom tlu Ćemovskog polja. Primarna poslovna aktivnost kompanije je proizvodnja grožđa i vina. Proizvodnja se zasniva na autohtonim...

Mjesto: Podgorica
Osnovne informacije

Agenciju za ljekove i medicinska sredstva osnovala je Vlada Crne Gore 2008. godine kao nacionalno regulatorno tijelo koje kao prioritetne zadatke ima zaštitu, promovisanje i unapređenje javnog zdravlja kroz nadležnosti u oblasti ljekova i medicinskih sredstava. Uloga Agencije je da na visokostručan i odgovoran način poveća stepen funkcionisanja sistema zdravstvene zaštite, posebno segmenta stavljanja u promet i potrošnje ljekova, obezbjeđivanjem...

EPA Montenegro
Mjesto: Podgorica
Osnovne informacije

Istraživacka organizacija: ALTIMI D.O.O. - Podgorica
Mjesto: Podgorica
Osnovne informacije

Inovativni plan firme ALTIMI D.O.O. je istraživanje mogućnosti BIM (Buildin information modeling) tehnologija u procesu projektovanja i izvođenja objekata. Uvođenje BIM tehnologija u našu firmu ima za cilj unapređenja znanja lica koja realizuju programe za jačanje ključnih kompetencija iz oblasti energije, arhitekture i građevinarstva kao i stimulisanje ličnog razvoja stručnog osoblja kroz neposredno usavršavanje i podrške upravljanju vlastitom...

Amplitudo
Istraživacka organizacija: Amplitudo d.o.o.
Mjesto: Podgorica
Osnovne informacije

Amplitudo je kompanija prvenstveno orjentisana na razvoj softvera, implementaciju ICT rješenja i digitalni marketing. Amplitudo se takođe bavi i inovativnim rješenjima u saradnji sa relevantnim obrazovnim institucijama i istraživačkim centrima iz Crne Gore. Takođe, jedina smo crnogorska kompanija koja je sertifikovani Google partner, a naš proizvod e-Tenderi jedini je nacionlani softverski proizvod koji je dobio sertifikat “Dobro iz Crne Gore”,...

Istraživacka organizacija: Centar za ekotoksikološka ispitivanja
Mjesto: Podgorica
Osnovne informacije

Centar za ekotoksikološka ispitivanja Crne Gore osnovan je saglasno politici Vlade Crne Gore u cilju vršenja kontrole kvaliteta svih segmenata životne sredine za potrebe Crne Gore i kao referentna ustanova za kontrolu hrane i drugih proizvoda i dijagnostiku toksikanata.  

Istraživacka organizacija: Centar za održivi razvoj
Mjesto: Podgorica
Osnovne informacije

UNDP in Montenegro has initiated the establishment of the Center for Sustainable Development as a contribution to balanced environmental management and economic and regional development in Montenegro. We will rely on our experience gained through years of work in the field of economy and environmental protection in the country and at the global level. 

Mjesto: Podgorica
Osnovne informacije

Crnogorska akademija nauka i umjetnosti je osnovana 1971. godine sa sjedištem u Podgorici (tadašnjem Titogradu), kao samostalna naučna organizacija koja udružuje istaknute naučne radnike i stvaraoce iz svih oblasti umjetnosti, sa zadatkom da svojom djelatnošću razvija naučnu misao, njeguje i unapređuje umjetnost, vrši naučna istrazivanja i da samostalno ili u saradnji sa drugim naučnim organizacijama podstiče rad i aktivnost naučnih organizacija...

MANT Association
Istraživacka organizacija: Crnogorska asocijacija za nove tehnologije
Mjesto: Podgorica
Osnovne informacije

Crnogorska Asocijacija za Nove Tehnologije, Montenegrin Association for New Technologies, MANT , jeste asocijacija osnovana 2012 u Podgorici od strane profesora, istraživača i inovativnih studenata u cilju da pomognu Crnogorski i Zapadno Balkanski edukacioni i istraživački prostor pokazujući novi pristup u obrazovanju, istraživanju i tehnologiji, strogo baziran na oćiglednom učenju i istraživanju. Ciljevi MANTa su: podrška razvoju i uvodjenu...

Istraživacka organizacija: Dom zdravlja Podgorica
Mjesto: Podgorica
Osnovne informacije

Istraživacka organizacija: EMINENT D.O.O. - PODGORICA
Mjesto: Podgorica
Osnovne informacije

Firma EMINENT D.O.O. je fokusirana na istraživanje mogućnosti projektovanja objekata koji ne troše energiju ili proizvode više energije nego što što objekat potroši u prosječnom godišnjem periodu.  

Mjesto: Kotor
Osnovne informacije

Istraživacka organizacija: Fakultet za crnogorski jezik i književnost
Mjesto: Cetinje
Osnovne informacije

Fakultet za crnogorski jezik i književnost počeo je s radom 8. septembra 2014. godine svečanom akademijom održanom u Kraljevskome pozorištu Zetski dom. FCJK postao je obrazovno–naučni centar i hram kulture i umjetnosti u Crnoj Gori. Fakultet je osnovan zbog potrebe za proučavanjem, očuvanjem i razvojem crnogorskog jezika i književnosti, te obrazovanjem mladih ljudi čiji će rad nakon završetka studija biti vitalan za crnogorsku državu i njen...

Istraživacka organizacija: Fakultet za državne i evropske studije
Mjesto: Podgorica
Osnovne informacije

Fakultet za državne i evropske studije (FDES), je osnovan 2005. godine putem javno-privatnog partnerstva kao samostalna interdisciplinarno usmjerena obrazovno-naučna ustanova za oblast javne uprave, upravnog prava, ljudskih prava i sloboda, teorije demokratije, prava Evropske unije i Savjeta Evrope, kao i javnih finansija i finansijskog prava te drugih organizacionih i informatičkih naučnih disciplina. Svoj rad realizuje kroz usvojeni Nastavni...

Istraživacka organizacija: Fakultet za poslovni menadžment
Mjesto: Bar
Osnovne informacije

Osnovne informacije

HEC Fakultet je visokoškolska ustanova, smještena u Miločeru , koja datira od 2013 godine, kao samostalna fakultetska jedinica, sa jedinstvenim primjenjenim programom trogodišnjih studija iz oblasti hotelijerstva i gastronomije.Trenutno  realizuje jedan studijski program "Internacionalni menadžment u hotelijerstvu" kojim ima za cilj da budućim studentima pruži znanja i vještine koje mogu praktično i efikasno primjenjivati u procesu organizacije...

Istraživacka organizacija: Hemijska industrija "Poliex" A.D. Berane
Mjesto: Berane
Osnovne informacije

Hemijska industrija za proizvodnju eksplozivnih materijala u civilne i vojne svrhe.POLIEX je osnovan 1982. godine i specijalizovan je za proizvodnju plastičnih eksploziva.U cilju proširenja proizvodnog asortimana i zadovoljenja potreba tržišta, kroz razvoj usvojena je proizvodnja inicijalnih sredstava za miniranje u rudarstvu (električni detonatori, neelektrični detonatori i detonatorske kapisle), kao i privrednih...

Istraživacka organizacija: Institut Alternativa, Podgorica
Mjesto: Podgorica
Osnovne informacije

Institut alternativa (IA) je nevladino udruženje osnovano septembra 2007. godine od strane grupe građana s iskustvom u civilnom društvu, javnoj administraciji i biznis sektoru. Naša misija je snaženje demokratskih procesa i dobrog upravljanja u Crnoj Gori kroz istraživanje i analizu opcija javne politike, kao i monitoring rada javne uprave. Naši strateški ciljevi su podizanje kvaliteta rada, odgovornosti, otvorenosti i efikasnosti javne uprave;...

IMTM
Mjesto: Podgorica
Osnovne informacije

Institut savremenih tehnologija Crne Gore je privatna naučnoistraživačka ustanova  u oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija, osnovana sa ciljem da pruži podršku privrednom razvoju Crne Gore, kao društva zasnovanog na znanju. Tim istraživača koji su angažovani na Institutu ima ambicije i želje da poveća efikasnost u oblasti naučno-istraživačkog rada, korišćenja istraživačkih saznanja i rezultata u praksi, i time doprinesu boljem...

Istraživacka organizacija: Institut za crnu metalurgiju A.D. Nikšić
Mjesto: Nikšić
Osnovne informacije

Osnovne informacije

Naučno-istraživači rad primarno je orijentisan na fundamentalna i klinička istraživanja iz oblasti balneologije, fizikalne medicine i rehabilitacije kroz multidisciplinarna i aplikativna istraživanja između naučno-istraživačkih timova unutar Instituta ali i drugih naučnih institucija u zemlji i inostranstvu. Strateški ciljevi naučno-istraživačkih aktivnosti u Institutu “Dr Simo Milošević” su: 1.         Uvođenje novih i razvijanje postojećih...

Istraživacka organizacija: Institut za javno zdravlje, Podgorica
Mjesto: Podgorica
Osnovne informacije

Institut za javno zdravlje je visokospecijalizovana zdravstvena ustanova na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite, čija je djelatnost usmjerena na očuvanje i unapređenje zdravlja svih građana. U obavljanju djelatnosti Institut vrši sljedeće poslove:prati i stručno metodološki kontroliše sprovođenje preventivnih programa od interesa za Republiku, i u tom cilju koordinira i usmjerava rad svih zdravstvenih ustanova na teritoriji Republike;prati,...

Mjesto: Podgorica
Osnovne informacije

Mjesto: Podgorica
Osnovne informacije

Institut za strateške studije i projekcije ( ISSP ) je prvi nezavisni Ekonomski institut u Crnoj Gori i osnovan je 1998. od strane profesora dr Veselina Vukotća. Na osnovu svog dosadašnjeg iskustva i preko 150 realizovanih projekata, Institut je preopoznat kao jedan od vodećih inicijatora ekonomskih reformi u regionu. Misija Instituta je da omogući da ideje i izazovi sa kojima se kompanije na mikro nivou suočavaju budu smjernica kreatorima...

Istraživacka organizacija: Institut za transport
Mjesto: Podgorica
Osnovne informacije

Institut za transport d.o.o. - Podgorica,osnovan je 2004 godine kao društvo za istraživanje i razvoj transporta i njegovih sredstava.Pored toga ,društvo je registrovano za istraživanje oblasti tehničkih nauka kao i za obrazovanje na svim nivoima. Za proteklih 12 godina Institut je,pored redovnih aktivnosti ,svojim upornim radom postao akreditovana institucija po osnovu standarda ISO EN 17020 kao Kontrolna organizacija typa A i standarda ISO EN...

Istraživacka organizacija: Javna ustanova Muzeji i galerije Podgorice
Mjesto: Podgorica
Osnovne informacije

Mjesto: Podgorica
Osnovne informacije

Prostori nacionalnih parkova  predstavljaju poligon za razna naučna istraživanja i razvoj naučno istraživačkih projekata iz različitih oblasti naučnog djelovanja. Nacionalni parkovi će kreirati najsvaremenije programe za naučna istraživanja iz oblasti biodiverziteta i geo-nasljeđa.

Istraživacka organizacija: JU Zavod za geološka istraživanja
Mjesto: Podgorica
Osnovne informacije

Zavod je institucija od posebnog javnog interesa čiji rezultati istraživanja služe kao osnova za privredni razvoj Crne Gore. Organizovana je u četiri sektora, čija djelatnost obuhvata izvođenje geloških istraživanja iz oblasti fundametalnih i primjenjenih istraživanja. Geološka istraživanja od državnog interesa Zavod izvodi prema srednjoročnim i godišnjim programima koje utvrđuje Ministarstvo ekonomije, nadležno za geološka istraživanja. Program...

Mjesto: Podgorica
Osnovne informacije

Specijalistička veterinarska laboratorija obavlja istraživanja iz oblasti veterine (bolesti životinja i ispitivanje patogena u hrani), mikrobiologije (virusologija, bakteriologija i parazitologija) i molekularne biologije.

Istraživacka organizacija: Klinički centar Crne Gore, Podgorica
Mjesto: Podgorica
Osnovne informacije

Mjesto: Nikšić
Osnovne informacije

Институт за српску културу има своје основне и трајне задатке. Ти задаци су да: - развија научну мисао, његује умјетност и подстиче културни развој;- организује и координира истраживања у свим областима друштвених и хуманистичких наука, подстиче слободу стваралаштва у области културе, науке и умјетности;- доприноси креирању и остваривању политике развоја културе, науке, умјетности и образовања;- подстиче научну и умјетничку критику, учествује у...

Istraživacka organizacija: Ostale ustanove
Mjesto: Crna Gora
Osnovne informacije

Istraživacka organizacija: Pomorski fakultet Bar
Mjesto: Bar
Osnovne informacije

Fakultet je prva i jedina privatna ustanova u Crnoj Gori koja nudi akademsko obrazovanje u okvirima pomorstva i njegovih pratećih aktivnosti. Pomorski fakultet Bar osnovan je kao privatna ustanova visokog obrazovanja  sa sjedištem u Baru Topolica D1, Marina Bar. 01.08.2011.godine. Fakultet je akreditovan za osnovne akademske studijske programe (Nautika, Brodomašinstvo i Lučki menadžment).

Istraživacka organizacija: Prirodnjački muzej Crne Gore, Podgorica
Mjesto: Podgorica
Osnovne informacije

Javna ustanova Prirodnjački muzej Crne Gore je osnovana 1995. godine. Glavni posao Muzeja je istraživanje biodiverziteta Crne Gore i prezentacija njenih vrijednosti. Muzej je do sada osnovao 12 zbirki flore, faune i fosila. U muzeju radi 13 kustosa, čiji je posao terensko istraživanje, sakupljanje prirodnjačkog materijala, naučna obrada, čuvanje, vođenje dokumentacije i publikacija rezultata. Osim toga, u muzeju postoji preparatorska i...

Osnovne informacije

Djelatnost Instituta za naučna istraživanja i razvoj - Ulcinj je:1. Fundamentalna istraživanja iz oblasti;– Ekonomije, sociologije, tehnologije, obrazovanja i razvoja.2. Razvojna istraživanja iz oblasti:– Turizma, poljoprivrede, infratrukture grada Ulcinja, regije i dr..– Osposobljavanja i usavršavanja kadrova za potrebe Crne Gore iz oblasti; stečaja, vještačenja, carine, komunalne policije, komunalnih menadžera i sl.3. Primjenjena istraživanja...

Istraživacka organizacija: S&T Crna Gora doo
Mjesto: Podgorica
Osnovne informacije

S&T Crna Gora je privatna kompanija čija se kako privredna tako i naučnoistraživačka usmjerenost zasniva na informaciono-komunikacionim tehnologijama.  S&T je među vodećim IT sistem integratorima u više od 20 zemalja što sa aspekta naučnoistraživačke djelatnosti čini veliku prednost, jer omogućava lakši pirstup visoko-kvalifikovanom kadru na globalnom nivou. Kao dokaz sopstvenog kvaliteta S&T Crna Gora je nosilac sertifikata ISO 9001...

Mjesto: Budva
Osnovne informacije

Osnovne informacije

FAKS HN
Mjesto: Herceg Novi
Osnovne informacije

   

Mjesto: Bar
Osnovne informacije

Naučnoistraživačka djelatnost na Fakultetu bazira se na sadašnjem djelovanju i viziji budućeg razvoja Fakulteta, što se zasniva na: reformisanom procesu visokog obrazovanja u skladu sa Bolonjskom deklaracijom, Zakonom o visokom obrazovanju, kao i sa Zakonom o naučnoistraživačkoj djelatnosti; novim nastavnim planovima i programima Fakulteta; revitalizaciji naučnoistraživačkih kapaciteta u smislu razvoja mladih istraživačkih kadrova; daljem...

Osnovne informacije

Fakultet za saobraćaj, komunikacije i logistiku (FSKL) osnovan je 2008. godine u Beranama. Djelatnost Fakulteta je obrazovanje inženjera u saobraćaju, elektronskim komunikacijama i logistici zasnovanog na najsavremenijim znanjima (teoriji i praksi) iz oblasti drumskog, željezničkog, vazdušnog i poštanskog saobraćaja, e-komunikacija i logistike, kao i izrada studija, projekata, ekspertiza, konsultantske usluge i dr.   

Mjesto: Bar
Osnovne informacije

Mjesto: Podgorica
Osnovne informacije

Akademski studijski program arhitektura otvoren je prvi put 2002.godine kao Odsjek za arhitekturu na Građevinskom fakultetu u Podgorici Univerziteta Crne Gore.Od septembra 2006. godine akademski studijski program arhitektura prerastao je u Arhitektonski fakultet u Podgorici, kao samostalna jedinica Univerziteta Crne Gore.Jedna od specifičnosti Fakulteta je što arhitektura pripada grupi od pet posebno regulisanih profesija u Evropskoj Uniji,...

Mjesto: Podgorica
Osnovne informacije

Biotehnički fakultet je savremena, obrazovna, visokoškolska ustanova, priznata po naučnim, naučnoistraživačkim i stručnim  dostignućima u oblasti poljoprivrede. Biotehnički fakultet ostvaruje svoju misiju kroz unapređivanje programa obrazovanja i razvoj ljudskih resursa, modernizaciju tehničkih kapaciteta, unapređivanje interdisciplinarnih i multidisciplinarnih istraživanja kroz povećanje učešća u međunarodnim programima i projektima i jačanje...

Mjesto: Podgorica
Osnovne informacije

Ekonomski fakultet je nastavno - naucna ustanova koja razvija nastavni i naucno istraživacki rad iz oblasti ekonomakih nauka. Prva je visokoškolska ustanova u Crnoj Gori.Osnovan je 1960.godine. Za posignute rezultate u oblasti obrazovanja Fakultet je dobio niz društvenih priznanja. Najznacajnija od njih je najviša republicka nagrada Oktoih koja je Ekonomskom fakultetu dodijeljena 1981.godine.Tokom cetiri decenije na Ekonomskom fakultetu je...

Univerzitet Crne Gore, Elektrotehnički fakultet
Mjesto: Podgorica
Osnovne informacije

Elektrotehnički fakultet obavlja nastavnu i naučno-istraživačku djelatnost i to: obrazuje kadrove iz disciplina za koje je Fakultet matičan sa višim, visokim, specijalističkim i poslijediplomskim obrazovanjem i omogućava sticanje stručnog stepena specijaliste i naučnog stepena magistra, odnosno doktora tehničkih nauka,izvodi nastavu iz matičnih disciplina na drugim univerzitetskim jedinicama,organizuje i obavlja naučno-istraživački i stručni rad...

Mjesto: Cetinje
Osnovne informacije

Fakultet dramskih umjetnosti na Cetinju počeo je sa radom školske 1994/95 godine, kao odsjek u okviru Fakulteta likovnih umjetnosti. Tek 1997. godine ovaj Fakultet stiče svoju institucionalnu samostalnost. Fakultet je smješten u zgradi bivšeg Turskog poslanstva. Fakultet dramskih umjetnosti, kao relativno mlad, za sada u okviru svoje nastavne djelatnosti organizuje i realizuje samo osnovne studije u četvorogodišnjem trajanju.  Osnovne...

Mjesto: Cetinje
Osnovne informacije

Mjesto: Podgorica
Osnovne informacije

Fakultet političkih nauka funkcioniše kao samostalna univerzitetska jedinica od 3. maja 2006. godine. Na Fakultetu političkih nauka zastupljeno je pet studijskih programa, i to: Medjunarodni odnosi; Politikologija; Novinarstvo; Socijalna politika i socijalni rad; i Evropske studije. Prva generacija studenata je otpočela svoje školovanje po starom sistemu studiranja, međutim već na drugoj godini nastavni plan i program, te režim studiranja je i...

Osnovne informacije

Od svog osnivanja, u junu 2008. godine, Fakultet za sport i fizičko vaspitanje djeluje kao samostalna univerzitetska jedinica na Univerzitetu Crne Gore i od tog momenta dobija šansu da samostalno razvija svoju budućnost i prati svjetske trendove u punom smislu te riječi. U proteklom periodu, naš glavni cilj je bio da postavljamo temelje koji će naše studente učiniti građanima globalnog svijeta, i dati im šansu da postanu nastavnici, treneri,...

Pages