Naziv:
Agencija za zaštitu prirode i životne sredine

Informacije o lokaciji

Mjesto: Podgorica
Adresa: IV Proleterske 19

Opis

Agencija za zaštitu životne sredine

Opšte kontakt informacije