Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Podgorica

874

Informacije o lokaciji

Osnovno

Kratak profil ustanove

  Crnogorska akademija nauka i umjetnosti je osnovana 1971. godine sa sjedištem u Podgorici (tadašnjem Titogradu), kao samostalna naučna organizacija koja udružuje istaknute naučne radnike i stvaraoce iz svih oblasti umjetnosti, sa zadatkom da svojom djelatnošću razvija naučnu misao, njeguje i unapređuje umjetnost, vrši naučna istrazivanja i da samostalno ili u saradnji sa drugim naučnim organizacijama podstiče rad i aktivnost naučnih organizacija i naučnih radnika. 

  Krajem šezdesetih godina XX vijeka Republički savjet za koordinaciju naučnih djelatnosti i Republički sekretarijat za obrazovanje, kulturu i nauku prihvatili su inicijativu naučnih i umjetničkih stvaralaca i društveno-političkih organizacija u Crnoj Gori da se osnuje Društvo za nauku i umjetnost Crne Gore. Pripremljena je koncepcija Društva i nakon obavljene široke javne rasprave Izvršno vijeće je Skupštini Socijalističke Republike Crne Gore podnijelo Predlog zakona, a Skupština, 12. oktobra 1971. godine, je donijela Zakon o Društvu za nauku i umjetnost Crne Gore. Matičarska komisija izabrala je, na sjednici na Cetinju, 6. marta 1973. godine, 42 člana Društva za nauku i umjetnost Crne Gore: 25 redovnih i 17 dopisnih članova. Dvanaest članova bili su članovi ostalih akademija nauka umjetnosti u SFRJ. Na prvoj, konstitutivnoj sjednici Skupštine Društva izabrani su: predsjednik, potpredsjednici i sekretar Društva. Ubrzo potom Društvo je usvojilo Statut, formiralo odjeljenja i imenovalo njihove sekretare.

  Društvo je osnovano kao samostalna naučna organizacija, sa sjedistem u Titogradu, koja udruzuje istaknute naučne radnike i stvaraoce iz svih oblasti umjetnosti, sa zadatkom da svojom djelatnošću razvija naučnu misao, njeguje i unapređuje umjetnost, vrši naučna istrazivanja i da samostalno ili u saradnji sa drugim naučnim organizacijama podstiče rad i aktivnost naučnih organizacija i naučnih radnika. Početkom 1975. godine Društvo za nauku i umjetnost Crne Gore postalo je ravnopravan član Savjeta akademije nauka i umjetnosti SFRJ. Nakon tri godine uspješnog rada Drustvo je preraslo u Crnogorsku akademiju nauka i umjetnosti. Shodno dogovoru sa drugim akademijama i u skladu sa Zakonom o Crnogorskoj akademiji nauka i umjetnosti, koji je usvojen na sjednici Skupstine SRCG 10. marta 1976. godine, utvrđen je novi radni sastav (13 redovnih i 13 dopisnih članova), jer je jedan broj redovnih i dopisnih članova presao u radni sastav drugih akademija.

  Novi Zakon o Crnogorskoj akademiji nauka i umjetnosti donesen je 27. februara 2012. godine (Službeni list Crne Gore br. 14 od 7. marta 2012. godine).

  Akademija sada ima 44 člana u radnom sastavu (redovnih 30 i vanrednih 14) i 31 inostranih članova.

  Djelatnost Crnogorske akademije nauka i umjetnosti odvija se u 4 odjeljenja: 
  Odjeljenje prirodnih nauka, 
  Odjeljenje društvenih nauka,
  Odjeljenje humanističkih nauka, 
  Odjeljenje umjetnosti,


  zatim kroz rad Instituta za jezik i književnost "Petar II Petrović Njegoš", Centra za energiju i ekologiju – ENEKO, Leksikografskog centra, Centra mladih naučnika, i mnogobrojnih odbora i drugih radnih tijela.

Inovativna djelatnost
Naučna oprema
Kontakt

Opšte kontakt informacije