Fakultet za državne i evropske studije

1933

Informacije o lokaciji

Osnovno

Kratak profil ustanove

    Fakultet za državne i evropske studije (FDES), je osnovan 2005. godine putem javno-privatnog partnerstva kao samostalna interdisciplinarno usmjerena obrazovno-naučna ustanova za oblast javne uprave, upravnog prava, ljudskih prava i sloboda, teorije demokratije, prava Evropske unije i Savjeta Evrope, kao i javnih finansija i finansijskog prava te drugih organizacionih i informatičkih naučnih disciplina. Svoj rad realizuje kroz usvojeni Nastavni plan i program obrazovanja za sticanje visokog obrazovanja za stepene bachelor, specijalista i magistar.

    Kroz svoj rad FDES organizuje i druge funkcionalne kurseve osposobljavanja i usavršavanja, obavlja razvojno-naučnu funkciju, vrši osnovna, primjenjena i razvojna istraživanja, kao i druge poslove određene zakonom, osnivačkim aktom i Statutom. Posebno vrijedi istaći akreditovane vannastavne programe za sticanje znanja i vještina iz oblasti upravnih postupaka, službeničkog sistema, inspekcijskog nadzora, lokalne samouprave, retorike, liderstva i interpersonalnih vještina, kao i sticanje znanja iz oblasti informatike (ECDL standard).

    Fakultet posjeduje akreditaciju Savjeta za visoko obrazovanje, kao i licencu Ministarstva prosvjete i nauke Crne Gore. Osnivači su Ugovorom o osnivanju osnovali visokoškolsku ustanovu za vršenje obrazovne, izdavačke, savjetodavne, projektne i drugih sa time povezanih djelatnosti. Akreditovan je i kao naučno istraživačka ustanova.

    Osnivači FDES-a su Glavni grad Podgorica, Fakultet za državne i evropske studije iz Kranja (Slovenija), Agencija za lokalnu demokratiju i partnerstvo iz Podgorice, kao i dva fizička lica iz Italije i Slovenije. Ustanova ima svojstvo pravnog lica.

Odjeljenja organizacije

Inovativna djelatnost
Naučna oprema
Kontakt

Opšte kontakt informacije