Naziv:
S&T Crna Gora doo

Informacije o lokaciji

Mjesto: Podgorica
Adresa: Bulevar Revolucije 5

Opis

S&T Crna Gora je privatna kompanija čija se kako privredna tako i naučnoistraživačka usmjerenost zasniva na informaciono-komunikacionim tehnologijama.  S&T je među vodećim IT sistem integratorima u više od 20 zemalja što sa aspekta naučnoistraživačke djelatnosti čini veliku prednost, jer omogućava lakši pirstup visoko-kvalifikovanom kadru na globalnom nivou. Kao dokaz sopstvenog kvaliteta S&T Crna Gora je nosilac sertifikata ISO 9001 i 27001.

I na globalnom i na lokalnom nivou S&T zapošljava stručnjake iz oblasti prirodnih i tehničko-tehnoloških nauka koji kroz inovativativna rješenja kontinuirano doprinose razvoju ICT tržišta. S&T je kao system integrator zastupljen i pepoznat  od strane korisnika kako iz državne uprave tako i od strane privatnog sektora i finansijskih institucija.

Tim od preko 4.000 ljudi širom S&T Grupe, svakodnevno radi na tome da korisnicima pruži najnovije ICT tehnologije prilagođene njihovim potrebama na efikasan i siguran način.

 

Opšte kontakt informacije

  • Faks
    • +382 20 243 535
    Telefon
    • +382 20 202 150