VIGORIS ECOTECH D.O.O.

8644

Informacije o lokaciji

Osnovno

Kratak profil ustanove

  GRAĐEVINSKI I GRAĐEVINSKO-ZANATSKI RADOVI

  - OBJEKTI HIDROTEHNIKE

  RADOVI NA INSTALACIJAMA, UREĐAJIMA I POSTROJENJIMA VODOVODA I KANALIZACIJE

  GRAĐEVINSKI I GRAĐEVINSKO-ZANATSKI RADOVI

  - OBJEKTI HIDROTEHNIKE

  RADOVI NA INSTALACIJAMA, UREĐAJIMA I POSTROJENJIMA VODOVODA I KANALIZACIJE

Inovativna djelatnost
Naučna oprema
Kontakt

Opšte kontakt informacije