Total: 73
Mjesto: Kotor
Osnovne informacije

Univerzitet Crne Gore, Filološki fakultet - Nikšić
Mjesto: Nikšić
Osnovne informacije

Filološki fakultet u Nikšiću svoje korjene ima u više decenija staroj tradiciji visokoškolstva u Crnoj Gori, a sam njegov početak veže se za osnivanje prve više škole u Republici, otvaranje Više pedagoške škole u Cetinju 1947. godine, koja je obrazovala nastavnni kadar za osnovne škole, a koja je pod nazivom Pedagoška akademija od 1963. godine radila u Nikšiću. Ona je 1977. godine transfrmisana u Nastavnički fakultet, koji je 1988. godine u...

Mjesto: Nikšić
Osnovne informacije

Filozofski fakultet u Nikšiću svoje korjene ima u više decenija staroj tradiciji visokoškolstva u Crnoj Gori, a sam njegov početak veže se za osnivanje prve više škole u Republici, otvaranje Više pedagoške škole u Cetinju 1947. godine, koja je obrazovala nastavnni kadar za osnovne škole, a koja je pod nazivom Pedagoška akademija od 1963. godine radila u Nikšiću. Ona je 1977. godine transfrmisana u Nastavnički fakultet, koji je 1988. godine u...

Faculty of Civil Engineering, University of Montenegro
Mjesto: Podgorica
Osnovne informacije

Mjesto: Kotor
Osnovne informacije

Institut za biologiju mora je osnovan 1961. godine, i od tada je nekoliko puta mijenjao svoju organizacionu strukturu, a danas je organizaciona jedinica Univerziteta Crne Gore i jedina naučno-istraživačka ustanova u zemlji koja se bavi zaštitom i izučavanjem Jadranskog mora. Trenutno su u Institutu za biologiju mora zaposlena 34 radnika, od čega 12 doktora nauka i 6 studenata doktorskih studija, čije uspješne odbrane doktorata očekujemo uskoro...

Mjesto: Podgorica
Osnovne informacije

Mjesto: Podgorica
Osnovne informacije

Mašinski fakultet Univerziteta Crne Gore je jedini fakultet u Crnoj Gori iz oblasti mašinstva. U okviru Mašinskog fakulteta akreditovan je samo jedan studijski program: Akademski studijski program MAŠINSTVO. Studijski program mašinstvo realizuje se po Bolonjskom režimu studija od studijske 2004/05 po formuli: 3+1+1+3. Studijski program mašinstvo se od školske 2008/09. godine organizuje pored Podgorice i u Pljevljima, gdje je Mašinski fakultet...

Medicinski Fakultet Podgorica, Univerzitet Crne Gore
Mjesto: Podgorica
Osnovne informacije

Medicinski fakultet u Podgorici je nastavna i naučno-istraživačka ustanova u sastavu Univerziteta Crne Gore. Na Medicinskom fakultetu se realizuje više studijskih programa po Bolonjskom principu:  

Mjesto: Podgorica
Osnovne informacije

Metalurško-tehnološki fakultet u Podgorici je institucija sa 43 godine dugom tradicijom u visokoškolskom obrazovnom i naučno-istraživačkom radu, koju su oblikovale brojne generacije studenata i osoblja Fakulteta.  Fakultet je moderna škola, dobro uređena, iz koje izlaze odlični inžinjeri, obrazovani kroz akademske studijske programe Metalurgije iHemijske tehnologije, kao i primijenjene studije Zaštite životne sredine.  Znanje koje se stiče na...

Mjesto: Cetinje
Osnovne informacije

Muzička akademija osnovana je 1980. godine u Titogradu, kao jedna od univerzitetskih jedinica crnogorskog Univerziteta "Veljko Vlahović". Danas je njeno sjedište na Cetinju, u zgradi nekadašnjeg Britanskog poslanstva.  Osnovne studije traju šest semestara, nakon čega je studentima omogućen upis na specijalističke studije – dva semestra i postdiplomske magistarske studije – četiri semestra.Studenti mogu da izaberu predmet za specijalizaciju i...

Mjesto: Kotor
Osnovne informacije

Pomorski fakultet u Kotoru je visokoškolska ustanova koja pripada Univerzitetu Crne Gore. Osnovan je 1959. godine kao Viša pomorska škola. Prateći narastajuće potrebe pomorske infrastrukture Crne Gore, ova obrazovna ustanova, poznata širom tadašnje Jugoslavije, 1981. godine prerasta u Pomorski fakultet, sa ciljem obrazovanja specijalizovanih pomorskih kadrova na dvogodišnjim studijama (smjer: brodomašinstvo, nautika, pomorska elektrotehnika) i...

Mjesto: Podgorica
Osnovne informacije

Pravni fakultet u Podgorici osnovan je 27 oktobra 1972. godine kao nastavno-naučna i obrazovna ustanova u kojoj se organizuje i razvija obrazovni i naučno-istraživački rad u oblasti pravnih i njima srodnih društvenih nauka. U svom tridesetjednogodišnjem postojanju, Fakultet je izrastao u modernu, savremenu, obrazovnu naučno-istraživačku jedinicu. Na njemu se školovalo 27 generacija. Upisalo se oko 17.000 studenata. Diplomiralo je 4285. Oko 15%...

Mjesto: Podgorica
Osnovne informacije

Istraživacka organizacija: Univerzitet Donja Gorica
Mjesto: Podgorica
Osnovne informacije

Mjesto: Podgorica
Osnovne informacije

Mjesto: Podgorica
Osnovne informacije

Mjesto: Podgorica
Osnovne informacije

Mjesto: Podgorica
Osnovne informacije

Mjesto: Podgorica
Osnovne informacije

Mjesto: Podgorica
Osnovne informacije

Istraživacka organizacija: Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju
Mjesto: Podgorica
Osnovne informacije

  Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju Crne Gore osnovan je uredbom Vlade Crne Gore (Uredba o organizaciji i načinu rada državne uprave, br.5/12, od 23.01.2012.), spajanjem Hidrometeorološkog zavoda i Seizmološkog zavoda. Zavod je pod ovim imenom počeo da funkcioniše od 1. jula 2012. godine, dok su aktivnosti obje institucije u novoj strukturi ostale nepromijenjene.    

Istraživacka organizacija: Zavod za metrologiju
Mjesto: Podgorica
Osnovne informacije

Vizija: Nacionalni metrološki institut međunarodno prepoznat kao centar efikasnog metrološkog sistema u Crnoj Gori. Zavod će profesionalno, objektivno i nepristrasno realizovati metrološke usluge, obezbjeđujući pouzdana mjerenja na teritoriji Crne Gore. Misija: Misija Zavoda je ostvarenje visokog kvaliteta pruženih usluga u oblasti zakonske i industrijske metrologije, sticanje povjerenja u sistem mjerenja, razvoj naučne metrologije i...

Istraživacka organizacija: Zavod za statistiku
Mjesto: Podgorica
Osnovne informacije

Zavod za statistiku Crne Gore – MONSTAT je nadležno tijelo za proizvodnju zvanične statistike. MONSTAT-ova uloga kao nosioca zvanične statistike u crnogorskom statističkom sistemu prepoznata je kod domaće i međunarodne javnosti.   Kao statistički lider MONSTAT je dužan da sakupljanje podataka, obradu i diseminaciju crnogorske statistike obavlja na profesionalno nezavisan, transparentan i visoko stručan način.   U svom radu se oslanjamo na...

Pages