Total: 75

JU “Specijalistička veterinarska laboratorija”

Podgorica

Specijalistička veterinarska laboratorija obavlja istraživanja iz oblasti veterine (bolesti životinja i ispitivanje patogena u hrani), mikrobiologije (virusologija, bakteriologija i parazitologija) i molekularne biologije.

Naučna ustanova Institut za srpsku kulturu - Nikšić

Nikšić

Институт за српску културу има своје основне и трајне задатке. Ти задаци су да: - развија научну мисао, његује умјетност и подстиче културни развој;- организује и координира истраживања у свим областима друштвених и хуманистичких наука, подстиче слободу стваралаштва у области културе, науке и умјетности;- доприноси креирању и остваривању политике развоја културе, науке, умјетности и образовања;- подстиче научну и умјетничку критику, учествује у...

Ostale ustanove

Crna Gora

Pomorski fakultet Bar

Bar

Fakultet je prva i jedina privatna ustanova u Crnoj Gori koja nudi akademsko obrazovanje u okvirima pomorstva i njegovih pratećih aktivnosti. Pomorski fakultet Bar osnovan je kao privatna ustanova visokog obrazovanja  sa sjedištem u Baru Topolica D1, Marina Bar. 01.08.2011.godine. Fakultet je akreditovan za osnovne akademske studijske programe (Nautika, Brodomašinstvo i Lučki menadžment).

Prirodnjački muzej Crne Gore, Podgorica

Podgorica

Javna ustanova Prirodnjački muzej Crne Gore je osnovana 1995. godine. Glavni posao Muzeja je istraživanje biodiverziteta Crne Gore i prezentacija njenih vrijednosti. Muzej je do sada osnovao 12 zbirki flore, faune i fosila. U muzeju radi 13 kustosa, čiji je posao terensko istraživanje, sakupljanje prirodnjačkog materijala, naučna obrada, čuvanje, vođenje dokumentacije i publikacija rezultata. Osim toga, u muzeju postoji preparatorska i...