Total: 75

Privatna ustanova Institut za naučna istraživanja i razvoj - Ulcinj

Ulcinj

Djelatnost Instituta za naučna istraživanja i razvoj - Ulcinj je:1. Fundamentalna istraživanja iz oblasti;– Ekonomije, sociologije, tehnologije, obrazovanja i razvoja.2. Razvojna istraživanja iz oblasti:– Turizma, poljoprivrede, infratrukture grada Ulcinja, regije i dr..– Osposobljavanja i usavršavanja kadrova za potrebe Crne Gore iz oblasti; stečaja, vještačenja, carine, komunalne policije, komunalnih menadžera i sl.3. Primjenjena istraživanja...

S&T Crna Gora doo

Podgorica

S&T Crna Gora je privatna kompanija čija se kako privredna tako i naučnoistraživačka usmjerenost zasniva na informaciono-komunikacionim tehnologijama.  S&T je među vodećim IT sistem integratorima u više od 20 zemalja što sa aspekta naučnoistraživačke djelatnosti čini veliku prednost, jer omogućava lakši pirstup visoko-kvalifikovanom kadru na globalnom nivou. Kao dokaz sopstvenog kvaliteta S&T Crna Gora je nosilac sertifikata ISO 9001...

Univerzitet "Adriatik" - Fakultet za poslovnu ekonomiju, Bar

Bar

Naučnoistraživačka djelatnost na Fakultetu bazira se na sadašnjem djelovanju i viziji budućeg razvoja Fakulteta, što se zasniva na: reformisanom procesu visokog obrazovanja u skladu sa Bolonjskom deklaracijom, Zakonom o visokom obrazovanju, kao i sa Zakonom o naučnoistraživačkoj djelatnosti; novim nastavnim planovima i programima Fakulteta; revitalizaciji naučnoistraživačkih kapaciteta u smislu razvoja mladih istraživačkih kadrova; daljem...