Informacije o izabranom projektu

Program:
Ministarstvo nauke - Naučnoistraživački projekti
Naziv projekta: /
Bezbjednosni aspekti evroatlantskih integracija Crne Gore/
Oblast (Frascati):
5 Društvene nauke, 506 Političke nauke
/ Rukovodilac:
/
Početak projekta:
01/04/2012
Članovi tima: