Informacije o izabranom projektu

Program:
Ministarstvo nauke - Naučnoistraživački projekti
Naziv projekta: /
Efekti reformskih promjena predškolskog vaspitno-obrazovnog konteksta u Crnoj Gori/
Oblast (Frascati):
5 Društvene nauke, 503 Obrazovne nauke
Istraživačka organizacija nosilac projekta / Rukovodilac:

Univerzitet Crne Gore, Filozofski fakultet, Nikšić

Undefined

Univerzitet Crne Gore, Filozofski fakultet, Nikšić

Osnovne studije na Filozofskom fakultetu organizuju se i realizuju na sljedećim odsjecima:

 • Filozofija
 • Sociologija
 • Istorija
 • Geografija
 • Pedagogija
 • Obrazovanje učitelja
 • Obrazovanje učitlja na albanskom jeziku
 • Predškolsko vaspitanje
 • Psihologija


Statusni oblik: 
Stanje zapisa: 
Skraceni naziv: 
Filozofski fakultet
Kratak profil: 

Filozofski fakultet u Nikšiću svoje korjene ima u više decenija staroj tradiciji visokoškolstva u Crnoj Gori, a sam njegov početak veže se za osnivanje prve više škole u Republici, otvaranje Više pedagoške škole u Cetinju 1947. godine, koja je obrazovala nastavnni kadar za osnovne škole, a koja je pod nazivom Pedagoška akademija od 1963. godine radila u Nikšiću. Ona je 1977. godine transfrmisana u Nastavnički fakultet, koji je 1988. godine u skladu sa Programom racionalizacije visokoškolskog obrazovanja i naučno-istraživačkog rada preimenovan u Filozofski fakultet. U akademskoj 2015/16 izvojeni su svi filološki studijski programi, i formiran je Filološki fakultet. Filozofski fakultet u Nikšiću predstavlja složenu obrazovnu i naučnu instituciju koja u okviru svoje matične djelatnosti organizuje i realizuje osnovne, specijalističke i poslijediplomske studije, kao i postupak za sticanje naučnog stepena doktora nauka.

Oblast istraživanja i razvoja - Frascati: 
Broj zaposlenih: 
65
Broj osoblja u istraživanju i razvoju: 
55
Radno vrijeme: 
Vrijeme od: 
Vrijeme do: 
Zatvoreno: 
Država i grad: 
Matični broj preduzeća: 
02016702
Faks: 
040 247 109
Kontakt za Naučnu mrežu: 
Telefon: 
067 502 794
Kontakt osoba: 
Biljana Maslovarić
biljanam@ac.me
+382 67 31 31 41
Funkcija u ustanovi: 
Email: 
Telefon: 
040 243 921
Zaposlenja: 
stojanka.knezevic.ff, Univerzitet Crne Gore, Filozofski fakultet, Nikšić - Univerzitet Crne Gore, Filozofski fakultet, Radni odnos na neodređeno vrijeme
sonja.bozovic.ff, Univerzitet Crne Gore, Filozofski fakultet, Nikšić - Univerzitet Crne Gore, Filozofski fakultet, Radni odnos na neodređeno vrijeme
vasko.milatovic.ff, Univerzitet Crne Gore, Filozofski fakultet, Nikšić - Univerzitet Crne Gore, Filozofski fakultet, Radni odnos na neodređeno vrijeme
vesna.vojinovic.ff, Univerzitet Crne Gore, Filozofski fakultet, Nikšić - Univerzitet Crne Gore, Filozofski fakultet, Radni odnos na neodređeno vrijeme
milodarka.osmajic.ff, Univerzitet Crne Gore, Filozofski fakultet, Nikšić - Univerzitet Crne Gore, Filozofski fakultet, Radni odnos na neodređeno vrijeme
pavle.simanic.ff, Univerzitet Crne Gore, Filozofski fakultet, Nikšić - Univerzitet Crne Gore, Filozofski fakultet, Radni odnos na neodređeno vrijeme
predrag.zivkovic, Univerzitet Crne Gore, Filozofski fakultet, Nikšić - Univerzitet Crne Gore, Filozofski fakultet, Radni odnos na određeno vrijeme
vucina.zoric, Univerzitet Crne Gore, Filozofski fakultet, Nikšić - Univerzitet Crne Gore, Filozofski fakultet, Radni odnos na određeno vrijeme
lidija.vujacic, Univerzitet Crne Gore, Filozofski fakultet, Nikšić - Univerzitet Crne Gore, Filozofski fakultet, Radni odnos na određeno vrijeme
dusko.vujacic, Univerzitet Crne Gore, Filozofski fakultet, Nikšić - Univerzitet Crne Gore, Filozofski fakultet, Radni odnos na određeno vrijeme
dijana.vuckovic, Univerzitet Crne Gore, Filozofski fakultet, Nikšić - Univerzitet Crne Gore, Filozofski fakultet, Radni odnos na određeno vrijeme
vesna.vucinic, Univerzitet Crne Gore, Filozofski fakultet, Nikšić - Univerzitet Crne Gore, Filozofski fakultet, Radni odnos na neodređeno vrijeme
nada.tomovic, Univerzitet Crne Gore, Filozofski fakultet, Nikšić - Univerzitet Crne Gore, Filozofski fakultet, Radni odnos na određeno vrijeme
katarina.todorovic, Univerzitet Crne Gore, Filozofski fakultet, Nikšić - Univerzitet Crne Gore, Filozofski fakultet, Radni odnos na određeno vrijeme
ivan.tepavcevic, Univerzitet Crne Gore, Filozofski fakultet, Nikšić - Univerzitet Crne Gore, Filozofski fakultet, Radni odnos na određeno vrijeme
milorad.simunovic, Univerzitet Crne Gore, Filozofski fakultet, Nikšić - Univerzitet Crne Gore, Filozofski fakultet, Radni odnos na određeno vrijeme
rade.sarovic, Univerzitet Crne Gore, Filozofski fakultet, Nikšić - Univerzitet Crne Gore, Filozofski fakultet, Radni odnos na određeno vrijeme
nada.sakotic, Univerzitet Crne Gore, Filozofski fakultet, Nikšić - Univerzitet Crne Gore, Filozofski fakultet, Radni odnos na određeno vrijeme
serbo.rastoder, Univerzitet Crne Gore, Filozofski fakultet, Nikšić - Univerzitet Crne Gore, Filozofski fakultet, Radni odnos na neodređeno vrijeme
marijan.premovic, Univerzitet Crne Gore, Filozofski fakultet, Nikšić - Univerzitet Crne Gore, Filozofski fakultet, Radni odnos na određeno vrijeme
adnan.prekic, Univerzitet Crne Gore, Filozofski fakultet, Nikšić - Univerzitet Crne Gore, Filozofski fakultet, Radni odnos na određeno vrijeme
ljubomir.popovic, Univerzitet Crne Gore, Filozofski fakultet, Nikšić - Univerzitet Crne Gore, Filozofski fakultet, Radni odnos na određeno vrijeme
drago.perovic, Univerzitet Crne Gore, Filozofski fakultet, Nikšić - Univerzitet Crne Gore, Filozofski fakultet, Radni odnos na određeno vrijeme
nenad.perosevic, Univerzitet Crne Gore, Filozofski fakultet, Nikšić - Univerzitet Crne Gore, Filozofski fakultet, Radni odnos na određeno vrijeme
tatjana.novovic, Univerzitet Crne Gore, Filozofski fakultet, Nikšić - Univerzitet Crne Gore, Filozofski fakultet, Radni odnos na određeno vrijeme
gojko.nikolic, Univerzitet Crne Gore, Filozofski fakultet, Nikšić - Univerzitet Crne Gore, Filozofski fakultet, Radni odnos na određeno vrijeme
ana.miljkovac, Univerzitet Crne Gore, Filozofski fakultet, Nikšić - Univerzitet Crne Gore, Filozofski fakultet, Radni odnos na određeno vrijeme
sasa.milic, Univerzitet Crne Gore, Filozofski fakultet, Nikšić - Univerzitet Crne Gore, Filozofski fakultet, Radni odnos na neodređeno vrijeme
sonja.mijuskovic, Univerzitet Crne Gore, Filozofski fakultet, Nikšić - Univerzitet Crne Gore, Filozofski fakultet, Radni odnos na određeno vrijeme
dragica.mijanovic, Univerzitet Crne Gore, Filozofski fakultet, Nikšić - Univerzitet Crne Gore, Filozofski fakultet, Radni odnos na određeno vrijeme
nikola.mijanovic, Univerzitet Crne Gore, Filozofski fakultet, Nikšić - Univerzitet Crne Gore, Filozofski fakultet, Radni odnos na neodređeno vrijeme
veselin.micanovic, Univerzitet Crne Gore, Filozofski fakultet, Nikšić - Univerzitet Crne Gore, Filozofski fakultet, Radni odnos na određeno vrijeme
jelena.masnic, Univerzitet Crne Gore, Filozofski fakultet, Nikšić - Univerzitet Crne Gore, Filozofski fakultet, Radni odnos na određeno vrijeme
biljana.maslovaric, Univerzitet Crne Gore, Filozofski fakultet, Nikšić - Univerzitet Crne Gore, Filozofski fakultet, Radni odnos na određeno vrijeme
jovana.marojevic, Univerzitet Crne Gore, Filozofski fakultet, Nikšić - Univerzitet Crne Gore, Filozofski fakultet, Radni odnos na određeno vrijeme
djoko.markovic, Univerzitet Crne Gore, Filozofski fakultet, Nikšić - Univerzitet Crne Gore, Filozofski fakultet, Radni odnos na određeno vrijeme
ljiljana.margiljić, Univerzitet Crne Gore, Filozofski fakultet, Nikšić - Univerzitet Crne Gore, Filozofski fakultet, Radni odnos na određeno vrijeme
srdjan.maras, Univerzitet Crne Gore, Filozofski fakultet, Nikšić - Univerzitet Crne Gore, Filozofski fakultet, Radni odnos na određeno vrijeme
savo.lausevic, Univerzitet Crne Gore, Filozofski fakultet, Nikšić - Univerzitet Crne Gore, Filozofski fakultet, Radni odnos na neodređeno vrijeme
milena.krtolica, Univerzitet Crne Gore, Filozofski fakultet, Nikšić - Univerzitet Crne Gore, Filozofski fakultet, Radni odnos na određeno vrijeme
dusan.krcunovic, Univerzitet Crne Gore, Filozofski fakultet, Nikšić - Univerzitet Crne Gore, Filozofski fakultet, Radni odnos na određeno vrijeme
gordana.krcunovic, Univerzitet Crne Gore, Filozofski fakultet, Nikšić - Univerzitet Crne Gore, Filozofski fakultet, Radni odnos na određeno vrijeme
vasilj.jovovic, Univerzitet Crne Gore, Filozofski fakultet, Nikšić - Univerzitet Crne Gore, Filozofski fakultet, Radni odnos na određeno vrijeme
milica.jelic, Univerzitet Crne Gore, Filozofski fakultet, Nikšić - Univerzitet Crne Gore, Filozofski fakultet, Radni odnos na određeno vrijeme
milica.jaramaz, Univerzitet Crne Gore, Filozofski fakultet, Nikšić - Univerzitet Crne Gore, Filozofski fakultet, Radni odnos na određeno vrijeme
dragan.jakovljevic, Univerzitet Crne Gore, Filozofski fakultet, Nikšić - Univerzitet Crne Gore, Filozofski fakultet, Radni odnos na neodređeno vrijeme
nebojsa.banovic, Univerzitet Crne Gore, Filozofski fakultet, Nikšić - Univerzitet Crne Gore, Filozofski fakultet, Radni odnos na određeno vrijeme
mileva.brajuskovic, Univerzitet Crne Gore, Filozofski fakultet, Nikšić - Univerzitet Crne Gore, Filozofski fakultet, Radni odnos na određeno vrijeme
sanja.calovic, Univerzitet Crne Gore, Filozofski fakultet, Nikšić - Univerzitet Crne Gore, Filozofski fakultet, Radni odnos na određeno vrijeme
goran.ceranic, Univerzitet Crne Gore, Filozofski fakultet, Nikšić - Univerzitet Crne Gore, Filozofski fakultet, Radni odnos na određeno vrijeme
miroslav.doderovic, Univerzitet Crne Gore, Filozofski fakultet, Nikšić - Univerzitet Crne Gore, Filozofski fakultet, Radni odnos na određeno vrijeme
radoje.golovic, Univerzitet Crne Gore, Filozofski fakultet, Nikšić - Univerzitet Crne Gore, Filozofski fakultet, Radni odnos na određeno vrijeme
vladimir.drekalovic, Univerzitet Crne Gore, Filozofski fakultet, Nikšić - Univerzitet Crne Gore, Filozofski fakultet, Radni odnos na određeno vrijeme
boris.brajovic, Univerzitet Crne Gore, Filozofski fakultet, Nikšić - Univerzitet Crne Gore, Filozofski fakultet, Radni odnos na neodređeno vrijeme
slavka.gvozdenovic, Univerzitet Crne Gore, Filozofski fakultet, Nikšić - Univerzitet Crne Gore, Filozofski fakultet, Radni odnos na neodređeno vrijeme
zivko.andrijasevic, Univerzitet Crne Gore, Filozofski fakultet, Nikšić - Univerzitet Crne Gore, Filozofski fakultet, Radni odnos na neodređeno vrijeme
goran.barovic, Univerzitet Crne Gore, Filozofski fakultet, Nikšić - Univerzitet Crne Gore, Filozofski fakultet, Radni odnos na određeno vrijeme
Odjeljenja organizacije: 
Univerzitet Crne Gore, Filozofski fakultet
Status ustanove:: 
Licencirana kod Ministarstva nauke
Vrsta istrazivačke organizacije: 
Sektor realizacije: 
Veličina klase: 
Izvori sredstava: 
DOMAĆA SREDSTVA, -Budžetska sredstva, --Od Vlade (direktna stavka u državnom budžetu), 2015
DOMAĆA SREDSTVA, -Budžetska sredstva, 2016
Utrošena sredstva: 
Tekući, -Lične nadoknade istraživača, 2015
Tekući, -Lične nadoknade stručnog i tehničkog osoblja, 2015
Tekući, -Lične nadoknade za sve osoblje, 2016
Tekući, -Ostali tekući troškovi - materijalni troškovi, 2016
Djelatnost namjene - NACE: 
/
Početak projekta:
01/04/2012
Članovi tima:

 1. Učesnik projekta: 
  tatjana.novovic