Informacije o izabranom projektu

Program:
Ministarstvo nauke - Naučnoistraživački projekti
Naziv projekta: /
Efekti reformskih promjena predškolskog vaspitno-obrazovnog konteksta u Crnoj Gori/
Oblast (Frascati):
5 Društvene nauke, 503 Obrazovne nauke
/ Rukovodilac:
Početak projekta:
01/04/2012
Članovi tima: