Informacije o izabranom projektu

Program:
Ministarstvo nauke - Naučnoistraživački projekti
Naziv projekta: / Akronim:
Ispitivanje uticaja navodnjavanja i đubrenja na antioksidativnu aktivnost i sadržaj fenola u plodovima poljoprivrednih kultura/INGAF
Istraživačka organizacija nosilac projekta / Rukovodilac:

Univerzitet Crne Gore, Biotehnički fakultet, Podgorica

Undefined

Naučnoistraživački rad u poljoprivredi Crne Gore utemeljen je 1937. godine, kada je u Baru, odlukom Ministarstva poljoprivrede Kraljevine Jugoslavije, osnovana Državna ogledna stanica za južne kulture. Nakon II svjetskog rata uslijedilo je formiranje novih institucija i obnova ranije postojećih: Zavoda za poljoprivredna istraživanja u Podgorici (1945), Zavoda za stočarstvo u Nikšiću i Zavoda za južne kulture i vinogradarstvo u Baru (1947), Stanice za ispitivanje zemljišta u Baru (1949), Dijagnostičko-veterinarske stanice u Titogradu (1950) i Stanice za voćarstvo u Bijelom Polju (1952).

Objedinjavanjem pomenutih institucija 1961. godine osnovan je Poljoprivredni institut. Pod tim nazivom funkcionisao je do 1997. godine, kada uključivanjem sektora za šumarstvo u jedinstvenu naučnoistraživačku instituciju prerasta u Biotehnički institut. Pokretanjem studija poljoprivrede, školske 2005/2006. godine, institut prerasta u fakultet, a 2008. zvanično mijenja ime u Biotehnički fakultet.

Biotehnički fakultet obavlja nastavnu, naučnoistraživačku i stručno-savjetodavnu djelatnost.

Nastava se organizuje kroz akademske i primijenjene studijske programe.

Akademski studijski programi organizovani su kao: osnovne akademske studije, poslijediplomske specijalističke studije i poslijediplomske magistarske studije.

Osnovne akademske studije se izvode kroz dva studijska programa: Biljna proizvodnja i Stočarstvo.

Poslijediplomske specijalističke i magistarske studije na studijskom programu Biljna proizvodnja realizuju se kroz tri usmjerenja: Voćarsko-vinogradarski, Ratarsko-povrtarski i Zaštita bilja.

Poslijediplomske specijalističke i magistarske studije u oblasti stočarstva organizuju se kao jedinstven studijski program Stočarstvo.

Primijenjeni studijski programi organizovani su kao:

osnovne primijenjene studije - kontinentalno voćarstvo (Bijelo Polje) i mediteransko voćarstvo (Bar),

poslijediplomske specijalističke primijenjene studije – kontinentalno voćarstvo i ljekovito bilje (Bijelo Polje) i rasadničarstvo (Bar).

Naučnoistraživačka djelatnost fakulteta realizuje se kroz fundamentalna i primjenjena istraživanja u oblasti poljoprivrede, veterine i šumarstva. Biotehnički fakultet svojim istraživanjima, doprinosi razvoju maslinarstva, vinogradarstva i vinarstva, gajenju suptropskih i kontinentalnih voćnih vrsta, proizvodnji povrća, njivskih kultura i stočne hrane, gajenju goveda, ovaca, koza i drugih vrsta stoke. Istraživanja u navedenim oblastima obuhvataju: sortna istraživanja, primjenu savremenih tehnologija u uzgoju bilja i proizvodnji sadnog materijala, biljne genetičke resurse, organsku proizvodnju, ljekovito i aromatično bilje; tehnologiju prerade masline i grožđa; proučavanje osobina i kontrolu  plodnosti zemljišta, ishranu biljaka; proučavanje prouzrokovača biljnih bolesti i štetočina i mjera njihovog suzbijanja; proučavanje tehnologije gajenja, ishrane i oplemenjivanja najvažnih vrsta stoke, genetička proučavanja najvažnijih autohtonih i lokalnih rasa i sojeva stoke; agroekonomska istraživanja koja su fokusirana na agrarnu politiku, razvoj poljoprivrede i sela, analizu tržišta i primjenu marketinga u poljoprivredi; istraživanja u oblasti zaštite šuma, rasadničke proizvodnje i gazdovanje šumama.

Stručno - savjetodavna djelatnost obavlja se kroz pružanje stručnih, savjetodavnih i laboratorijskih usluga.

BTF izdaje dva međunarodno prepoznatljiva naučna časopisa: Poljoprivreda i šumarstvo i Mycologia Montenegrina.

Biotehnički fakultet ima i sopstvenu proizvodnju. Posjeduje ogledno imanje u Lješkopolju sa 25 ha vinograda, voćnjakom, plastenicima i vinskim podrumom kapaciteta 300 hl. Ogledno imanje predstavlja bazu za naučnoistraživačke projekte i praktičnu obuku studenata, a dodatno proizvodi i tržištu nudi dva naša prepoznatljiva proizvoda, vino ‘’Vranac’’ i ‘’Crnogorsku lozovu rakiju’’.

 

Statusni oblik: 
Stanje zapisa: 
Skraceni naziv: 
BTF
Kratak profil: 

Biotehnički fakultet je savremena, obrazovna, visokoškolska ustanova, priznata po naučnim, naučnoistraživačkim i stručnim  dostignućima u oblasti poljoprivrede.

Biotehnički fakultet ostvaruje svoju misiju kroz unapređivanje programa obrazovanja i razvoj ljudskih resursa, modernizaciju tehničkih kapaciteta, unapređivanje interdisciplinarnih i multidisciplinarnih istraživanja kroz povećanje učešća u međunarodnim programima i projektima i jačanje multilateralne, regionalne i bilateralne saradnje, kao i kroz jačanje saradnje sa privredom kroz transfer znanja i usluga.

Oblast istraživanja i razvoja - Frascati: 
Broj zaposlenih: 
77
Broj osoblja u istraživanju i razvoju: 
73
Radno vrijeme: 
Zatvoreno: 
Država i grad: 
Matični broj preduzeća: 
02016702
Faks: 
020 268 432
Kontakt za Naučnu mrežu: 
Kontakt osoba: 
Jelena Latinović
Funkcija u ustanovi: 
Email: 
Telefon: 
020 268 437
Zaposlenja: 
jelena.latinovic, Univerzitet Crne Gore, Biotehnički fakultet, Podgorica - Centar za zaštitu bilja, Radni odnos na određeno vrijeme
nedeljko.latinovic, Univerzitet Crne Gore, Biotehnički fakultet, Podgorica - Centar za zaštitu bilja, Radni odnos na određeno vrijeme
bogdan.bulatovic, Univerzitet Crne Gore, Biotehnički fakultet, Podgorica - Centar za agroekonomiku i razvoj sela,
snjezana.hrncic, Univerzitet Crne Gore, Biotehnički fakultet, Podgorica - Centar za zaštitu bilja,
zoran.jovovic, Univerzitet Crne Gore, Biotehnički fakultet, Podgorica - Centar za ratarstvo, povrtarstvo i krmno bilje,
slavko.mijovic, Univerzitet Crne Gore, Biotehnički fakultet, Podgorica - Centar za vinogradarstvo, vinarstvo i voćarstvo,
dragoljub.mitrovic, Univerzitet Crne Gore, Biotehnički fakultet, Podgorica - Centar za ratarstvo, povrtarstvo i krmno bilje,
aleksandar.odalovic, Univerzitet Crne Gore, Biotehnički fakultet, Podgorica - Centar za vinogradarstvo, vinarstvo i voćarstvo,
ranko.popovic, Univerzitet Crne Gore, Biotehnički fakultet, Podgorica - Centar za suptropske kulture u Baru,
ranko.prenkic, Univerzitet Crne Gore, Biotehnički fakultet, Podgorica - Centar za vinogradarstvo, vinarstvo i voćarstvo,
momcilo.radulovic, Univerzitet Crne Gore, Biotehnički fakultet, Podgorica - Centar za suptropske kulture u Baru,
mirjana.bojanic, Univerzitet Crne Gore, Biotehnički fakultet, Podgorica - Centar za veterinarstvo i slatkovodno ribarstvo,
djina.bozovic, Univerzitet Crne Gore, Biotehnički fakultet, Podgorica - Centar za kontinentalno voćarstvo u Bijelom Polju,
aleksandra.despotovic, Univerzitet Crne Gore, Biotehnički fakultet, Podgorica - Centar za agroekonomiku i razvoj sela,
miodrag.jovancevic, Univerzitet Crne Gore, Biotehnički fakultet, Podgorica - Centar za kontinentalno voćarstvo u Bijelom Polju,
miomir.jovanovic, Univerzitet Crne Gore, Biotehnički fakultet, Podgorica - Centar za agroekonomiku i razvoj sela,
biljana.lazovic, Univerzitet Crne Gore, Biotehnički fakultet, Podgorica - Centar za suptropske kulture u Baru,
bozidarka.markovic, Univerzitet Crne Gore, Biotehnički fakultet, Podgorica - Centar za stočarstvo,
natasa.mirecki, Univerzitet Crne Gore, Biotehnički fakultet, Podgorica - Centar za ratarstvo, povrtarstvo i krmno bilje,
slavko.mirecki, Univerzitet Crne Gore, Biotehnički fakultet, Podgorica - Laboratorija za mljekarstvo,
radmila.pajovic, Univerzitet Crne Gore, Biotehnički fakultet, Podgorica - Centar za vinogradarstvo, vinarstvo i voćarstvo,
sanja.radonjic, Univerzitet Crne Gore, Biotehnički fakultet, Podgorica - Centar za zaštitu bilja,
gordana.sebek, Univerzitet Crne Gore, Biotehnički fakultet, Podgorica - Centar za kontinentalno voćarstvo u Bijelom Polju,
jelka.tiodorovic, Univerzitet Crne Gore, Biotehnički fakultet, Podgorica - Centar za zaštitu bilja,
radisav.dubljevic, Univerzitet Crne Gore, Biotehnički fakultet, Podgorica - Centar za ratarstvo, povrtarstvo i krmno bilje,
vuceta.jacimovic, Univerzitet Crne Gore, Biotehnički fakultet, Podgorica - Centar za kontinentalno voćarstvo u Bijelom Polju,
mirjana.adakalic, Univerzitet Crne Gore, Biotehnički fakultet, Podgorica - Centar za suptropske kulture u Baru,
jasmina.balijagic, Univerzitet Crne Gore, Biotehnički fakultet, Podgorica - Centar za kontinentalno voćarstvo u Bijelom Polju,
milic.curovic, Univerzitet Crne Gore, Biotehnički fakultet, Podgorica - Centar za šumarstvo,
mirko.knezevic, Univerzitet Crne Gore, Biotehnički fakultet, Podgorica - Centar za zemljište i melioracije,
igor.pajovic, Univerzitet Crne Gore, Biotehnički fakultet, Podgorica - Centar za zaštitu bilja,
tatjana.perovic, Univerzitet Crne Gore, Biotehnički fakultet, Podgorica - Centar za suptropske kulture u Baru,
danijela.raicevic, Univerzitet Crne Gore, Biotehnički fakultet, Podgorica - Centar za vinogradarstvo, vinarstvo i voćarstvo,
ana.topalovic, Univerzitet Crne Gore, Biotehnički fakultet, Podgorica - Centar za zemljište i melioracije,
jelena.zindovic, Univerzitet Crne Gore, Biotehnički fakultet, Podgorica - Centar za zaštitu bilja,
jelena.lazarevic, Univerzitet Crne Gore, Biotehnički fakultet, Podgorica - Centar za šumarstvo,
milan.markovic.BTF, Univerzitet Crne Gore, Biotehnički fakultet, Podgorica - Centar za stočarstvo,
tatjana.popovic, Univerzitet Crne Gore, Biotehnički fakultet, Podgorica - Centar za vinogradarstvo, vinarstvo i voćarstvo,
miroslav.cizmovic, Univerzitet Crne Gore, Biotehnički fakultet, Podgorica - Centar za suptropske kulture u Baru,
darko.dubak, Univerzitet Crne Gore, Biotehnički fakultet, Podgorica - Centar za šumarstvo,
slavojka.malidzan, Univerzitet Crne Gore, Biotehnički fakultet, Podgorica - Centar za suptropske kulture u Baru,
dusica.radonjic, Univerzitet Crne Gore, Biotehnički fakultet, Podgorica - Centar za stočarstvo,
milos.sturanovic, Univerzitet Crne Gore, Biotehnički fakultet, Podgorica - Centar za suptropske kulture u Baru,
miljan.veljic, Univerzitet Crne Gore, Biotehnički fakultet, Podgorica - Centar za stočarstvo,
stoja.ljutica, Univerzitet Crne Gore, Biotehnički fakultet, Podgorica - Centar za suptropske kulture u Baru,
miljan.joksimovic, Univerzitet Crne Gore, Biotehnički fakultet, Podgorica - Centar za agroekonomiku i razvoj sela,
olga.jakic, Univerzitet Crne Gore, Biotehnički fakultet, Podgorica - Centar za zaštitu bilja,
jelena.karadzic, Univerzitet Crne Gore, Biotehnički fakultet, Podgorica - Centar za zemljište i melioracije,
slobodan.perovic.BTF, Univerzitet Crne Gore, Biotehnički fakultet, Podgorica - Centar za stočarstvo,
mirko.bulatovic.BTF, Univerzitet Crne Gore, Biotehnički fakultet, Podgorica - Centar za zemljište i melioracije,
zarko.klisic.BTF, Univerzitet Crne Gore, Biotehnički fakultet, Podgorica - Centar za suptropske kulture u Baru,
nada.lakic.BTF, Univerzitet Crne Gore, Biotehnički fakultet, Podgorica - Centar za vinogradarstvo, vinarstvo i voćarstvo,
daliborka.lekic.BTF, Univerzitet Crne Gore, Biotehnički fakultet, Podgorica - Centar za zemljište i melioracije,
radonja.obradovic.BTF, Univerzitet Crne Gore, Biotehnički fakultet, Podgorica - Centar za ratarstvo, povrtarstvo i krmno bilje,
milorad.raicevic.BTF, Univerzitet Crne Gore, Biotehnički fakultet, Podgorica - Centar za zaštitu bilja,
milan.simonovic.BTF, Univerzitet Crne Gore, Biotehnički fakultet, Podgorica - Centar za suptropske kulture u Baru,
radojica.skataric.BTF, Univerzitet Crne Gore, Biotehnički fakultet, Podgorica - Centar za vinogradarstvo, vinarstvo i voćarstvo,
branislav.vuckovic.BTF, Univerzitet Crne Gore, Biotehnički fakultet, Podgorica - Centar za zaštitu bilja,
ljudmila.vukazic.BTF, Univerzitet Crne Gore, Biotehnički fakultet, Podgorica - Centar za suptropske kulture u Baru,
ilija.vukcevic.BTF, Univerzitet Crne Gore, Biotehnički fakultet, Podgorica - Centar za zemljište i melioracije,
perisa.vukcevic.BTF, Univerzitet Crne Gore, Biotehnički fakultet, Podgorica - Centar za vinogradarstvo, vinarstvo i voćarstvo,
nikoleta.nikolic, Univerzitet Crne Gore, Biotehnički fakultet, Podgorica - Laboratorija za mljekarstvo,
maja.blagojevic, Univerzitet Crne Gore, Biotehnički fakultet, Podgorica - Laboratorija za mljekarstvo,
slavko.pesovic, Univerzitet Crne Gore, Biotehnički fakultet, Podgorica - Biotehnički fakultet - centralna jedinica,
rada.minic, Univerzitet Crne Gore, Biotehnički fakultet, Podgorica - Biotehnički fakultet - centralna jedinica,
djordje.brnovic, Univerzitet Crne Gore, Biotehnički fakultet, Podgorica - Biotehnički fakultet - centralna jedinica,
sonja.sekulic.BTF, Univerzitet Crne Gore, Biotehnički fakultet, Podgorica - Biotehnički fakultet - centralna jedinica,
dejan.pejovic.BTF, Univerzitet Crne Gore, Biotehnički fakultet, Podgorica - Biotehnički fakultet - centralna jedinica,
marijana.maksimovic.BTF, Univerzitet Crne Gore, Biotehnički fakultet, Podgorica - Biotehnički fakultet - centralna jedinica,
Odjeljenja organizacije: 
Laboratorija za mljekarstvo
Centar za zaštitu bilja
Centar za agroekonomiku i razvoj sela
Centar za zemljište i melioracije
Centar za ratarstvo, povrtarstvo i krmno bilje
Centar za vinogradarstvo, vinarstvo i voćarstvo
Centar za stočarstvo
Centar za suptropske kulture u Baru
Centar za kontinentalno voćarstvo u Bijelom Polju
Centar za šumarstvo
Centar za veterinarstvo i slatkovodno ribarstvo
Biotehnički fakultet - centralna jedinica
Status ustanove:: 
Licencirana kod Ministarstva nauke
Vrsta istrazivačke organizacije: 
Sektor realizacije: 
Veličina klase: 
Odgovorna osoba: 
Miomir Jovanović, Dekan
Izvori sredstava: 
DOMAĆA SREDSTVA, -Budžetska sredstva, --Od Vlade (direktna stavka u državnom budžetu), 2015
DOMAĆA SREDSTVA, -Budžetska sredstva, 2016
Utrošena sredstva: 
Tekući, -Lične nadoknade istraživača, 2015
Tekući, -Lične nadoknade stručnog i tehničkog osoblja, 2015
Tekući, -Ostali tekući troškovi - materijalni troškovi, 2015
Tekući, -Lične nadoknade za sve osoblje, 2016
Tekući, -Ostali tekući troškovi - materijalni troškovi, 2016
Kapitalni, 2016
Djelatnost namjene - NACE: 
/
,
,
,
,
,
,
,
Početak projekta:
01/04/2012
Članovi tima:

 1. Istraživač: ana.topalovic

  Undefined
  Zanimanje: 
  Učesnik projekta: 
  ana.topalovic
  Intenzitet angažovanja na projektu: 
  17
  Uloga u projektu: 
  Projekat: 
  Ispitivanje uticaja navodnjavanja i đubrenja na antioksidativnu aktivnost i sadržaj fenola u plodovima poljoprivrednih kultura
  Godina: 
  2015
 2. Istraživač: mirko.knezevic

  Undefined
  Zanimanje: 
  Učesnik projekta: 
  mirko.knezevic
  Intenzitet angažovanja na projektu: 
  17
  Uloga u projektu: 
  Projekat: 
  Ispitivanje uticaja navodnjavanja i đubrenja na antioksidativnu aktivnost i sadržaj fenola u plodovima poljoprivrednih kultura
  Godina: 
  2015
 3. Istraživač: danka.petrovic

  Undefined
  Zanimanje: 
  Učesnik projekta: 
  danka.cakovic
  Intenzitet angažovanja na projektu: 
  8
  Uloga u projektu: 
  Projekat: 
  Ispitivanje uticaja navodnjavanja i đubrenja na antioksidativnu aktivnost i sadržaj fenola u plodovima poljoprivrednih kultura
  Godina: 
  2015
 4. Istraživač: natalija.perovic

  Undefined
  Zanimanje: 
  Učesnik projekta: 
  natalija.perovic
  Intenzitet angažovanja na projektu: 
  8
  Uloga u projektu: 
  Projekat: 
  Ispitivanje uticaja navodnjavanja i đubrenja na antioksidativnu aktivnost i sadržaj fenola u plodovima poljoprivrednih kultura
  Godina: 
  2015
 5. Stručno i tehničko osoblje: daliborka.lekic.BTF

  Undefined
  Učesnik projekta: 
  daliborka.lekic.BTF
  Intenzitet angažovanja na projektu: 
  8
  Uloga u projektu: 
  Projekat: 
  Ispitivanje uticaja navodnjavanja i đubrenja na antioksidativnu aktivnost i sadržaj fenola u plodovima poljoprivrednih kultura
  Godina: 
  2015
 6. Stručno i tehničko osoblje: mirko.bulatovic.BTF

  Undefined
  Učesnik projekta: 
  mirko.bulatovic.BTF
  Intenzitet angažovanja na projektu: 
  8
  Uloga u projektu: 
  Projekat: 
  Ispitivanje uticaja navodnjavanja i đubrenja na antioksidativnu aktivnost i sadržaj fenola u plodovima poljoprivrednih kultura
  Godina: 
  2015
 7. Stručno i tehničko osoblje: jelena.karadzic

  Undefined
  Učesnik projekta: 
  jelena.karadzic
  Intenzitet angažovanja na projektu: 
  8
  Uloga u projektu: 
  Projekat: 
  Ispitivanje uticaja navodnjavanja i đubrenja na antioksidativnu aktivnost i sadržaj fenola u plodovima poljoprivrednih kultura
  Godina: 
  2015
 8. Stručno i tehničko osoblje: ilija.vukcevic.BTF

  Undefined
  Učesnik projekta: 
  ilija.vukcevic.BTF
  Intenzitet angažovanja na projektu: 
  8
  Uloga u projektu: 
  Projekat: 
  Ispitivanje uticaja navodnjavanja i đubrenja na antioksidativnu aktivnost i sadržaj fenola u plodovima poljoprivrednih kultura
  Godina: 
  2015