Informacije o izabranom projektu

Program:
Ministarstvo nauke - Naučnoistraživački projekti
Naziv projekta: / Akronim:
Istraživanje rešetkastih stubova od Al legura za prenos električne energije/IRSALPEE
Oblast (Frascati):
2 Tehničko-tehnološke nauke, 201 Građevinarstvo