Informacije o izabranom projektu

Program:
Ministarstvo nauke - Naučnoistraživački projekti
Naziv projekta: / Akronim:
Kompleksno istraživanje ekosistema obalnog mora Crne Gore/KOTOR
Oblast (Frascati):
1 Prirodne nauke, 106 Biološke nauke
Apstrakt:
Predmet ovog projekta je kompleksno istraživanje ekosistema obalnog mora Crne Gore, sa naglaskom na monitoring, zaštitu i racionalnu eksploataciju morskih resursa i potencijala. Projekat obuhvata fundametalna istraživanja vode, sedimenta i biote priobalnog dijela mora Crne Gore, a u širem smislu i podrucje Južnog Jadrana. Projekat je podijeljen na tri cjeline ili radna paketa sa specifičnim zadacima u okviru njih, koji se međusobno dopunjuju: 1. Okeanografska istrazivanja 2. Hemijski i biohemijski indikatori zagađenja mora 3. Morski biodiverzitet i bioaktivnost morskih organizama
/ Rukovodilac:
Početak projekta:
01/04/2012
Članovi tima: