Informacije o izabranom projektu

Program:
Ministarstvo nauke - Naučnoistraživački projekti
Naziv projekta: / Akronim:
Primjena biotestova za ispitivanje uzročno posledične veze između zagađivača životne sredine i nivoa toksičnosti zemljišta Zetske ravnice i sedimenata Skadarskog jezera/ECOTOX
Oblast (Frascati):
1 Prirodne nauke, 106 Biološke nauke