Informacije o izabranom projektu

Naziv projekta: /
Turski (osmanski) izvori za istoriju Crne Gore/
Oblast (Frascati):
6 Humanističke nauke, 601 Istorija i arheologija
Istraživačka organizacija nosilac projekta / Rukovodilac:

Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Podgorica

Undefined

Krajem šezdesetih godina XX vijeka Republički savjet za koordinaciju naučnih djelatnosti i Republički sekretarijat za obrazovanje, kulturu i nauku prihvatili su inicijativu naučnih i umjetničkih stvaralaca i društveno-političkih organizacija u Crnoj Gori da se osnuje Društvo za nauku i umjetnost Crne Gore. Pripremljena je koncepcija Društva i nakon obavljene široke javne rasprave Izvršno vijeće je Skupštini Socijalističke Republike Crne Gore podnijelo Predlog zakona, a Skupština, 12. oktobra 1971. godine, je donijela Zakon o Društvu za nauku i umjetnost Crne Gore. Matičarska komisija izabrala je, na sjednici na Cetinju, 6. marta 1973. godine, 42 člana Društva za nauku i umjetnost Crne Gore: 25 redovnih i 17 dopisnih članova. Dvanaest članova bili su članovi ostalih akademija nauka umjetnosti u SFRJ. Na prvoj, konstitutivnoj sjednici Skupštine Društva izabrani su: predsjednik, potpredsjednici i sekretar Društva. Ubrzo potom Društvo je usvojilo Statut, formiralo odjeljenja i imenovalo njihove sekretare.

Društvo je osnovano kao samostalna naučna organizacija, sa sjedistem u Titogradu, koja udruzuje istaknute naučne radnike i stvaraoce iz svih oblasti umjetnosti, sa zadatkom da svojom djelatnošću razvija naučnu misao, njeguje i unapređuje umjetnost, vrši naučna istrazivanja i da samostalno ili u saradnji sa drugim naučnim organizacijama podstiče rad i aktivnost naučnih organizacija i naučnih radnika. Početkom 1975. godine Društvo za nauku i umjetnost Crne Gore postalo je ravnopravan član Savjeta akademije nauka i umjetnosti SFRJ. Nakon tri godine uspješnog rada Drustvo je preraslo u Crnogorsku akademiju nauka i umjetnosti. Shodno dogovoru sa drugim akademijama i u skladu sa Zakonom o Crnogorskoj akademiji nauka i umjetnosti, koji je usvojen na sjednici Skupstine SRCG 10. marta 1976. godine, utvrđen je novi radni sastav (13 redovnih i 13 dopisnih članova), jer je jedan broj redovnih i dopisnih članova presao u radni sastav drugih akademija.

Novi Zakon o Crnogorskoj akademiji nauka i umjetnosti donesen je 27. februara 2012. godine (Službeni list Crne Gore br. 14 od 7. marta 2012. godine).

Akademija sada ima 44 člana u radnom sastavu (redovnih 30 i vanrednih 14) i 31 inostranih članova.

Djelatnost Crnogorske akademije nauka i umjetnosti odvija se u 4 odjeljenja: 
Odjeljenje prirodnih nauka, 
Odjeljenje društvenih nauka,
Odjeljenje humanističkih nauka, 
Odjeljenje umjetnosti,

zatim kroz rad Instituta za jezik i književnost "Petar II Petrović Njegoš", Centra za energiju i ekologiju – ENEKO, Leksikografskog centra, Centra mladih naučnika, i mnogobrojnih odbora i drugih radnih tijela.

Statusni oblik: 
Stanje zapisa: 
Skraceni naziv: 
CANU
Kratak profil: 

Crnogorska akademija nauka i umjetnosti je osnovana 1971. godine sa sjedištem u Podgorici (tadašnjem Titogradu), kao samostalna naučna organizacija koja udružuje istaknute naučne radnike i stvaraoce iz svih oblasti umjetnosti, sa zadatkom da svojom djelatnošću razvija naučnu misao, njeguje i unapređuje umjetnost, vrši naučna istrazivanja i da samostalno ili u saradnji sa drugim naučnim organizacijama podstiče rad i aktivnost naučnih organizacija i naučnih radnika. 

Oblast istraživanja i razvoja - Frascati: 
Broj zaposlenih: 
21
Broj osoblja u istraživanju i razvoju: 
21
Radno vrijeme: 
Zatvoreno: 
Država i grad: 
Kontakt za Naučnu mrežu: 
Email: 
Telefon: 
+382 20 655 466
Status ustanove:: 
Nije licencirana - aktivna u oblasti istraživanja i razvoja
Vrsta istrazivačke organizacije: 
Sektor realizacije: 
Veličina klase: 
Izvori sredstava: 
DOMAĆA SREDSTVA, -Budžetska sredstva, --Od Vlade (direktna stavka u državnom budžetu), 2015
DOMAĆA SREDSTVA, -Budžetska sredstva, 2016
DOMAĆA SREDSTVA, -Ostala sopstvena sredstva za IR, 2016
Utrošena sredstva: 
Tekući, -Lične nadoknade istraživača, 2015
Tekući, -Lične nadoknade stručnog i tehničkog osoblja, 2015
Tekući, -Ostali tekući troškovi - materijalni troškovi, 2015
Kapitalni, 2015
Tekući, -Lične nadoknade za sve osoblje, 2016
Tekući, -Ostali tekući troškovi - materijalni troškovi, 2016
Kapitalni, 2016
Djelatnost namjene - NACE: 
/
,
,
,
,
,
,
,
Početak projekta:
01/01/2015
Članovi tima:

 1. Istraživač: dragana.kujovic

  Undefined
  Zanimanje: 
  Učesnik projekta: 
  dragana.kujovic
  Intenzitet angažovanja na projektu: 
  25
  Uloga u projektu: 
  Projekat: 
  Turski (osmanski) izvori za istoriju Crne Gore
  Godina: 
  2015
 2. Istraživač: serbo.rastoder

  Undefined
  Zanimanje: 
  Učesnik projekta: 
  serbo.rastoder
  Intenzitet angažovanja na projektu: 
  30
  Uloga u projektu: 
  Oblik rukovođenja projektom: 
  Projekat: 
  Turski (osmanski) izvori za istoriju Crne Gore
  Godina: 
  2015
 3. Istraživač: miomir.dasic

  Undefined
  Zanimanje: 
  Učesnik projekta: 
  miomir.dasic
  Intenzitet angažovanja na projektu: 
  25
  Uloga u projektu: 
  Projekat: 
  Turski (osmanski) izvori za istoriju Crne Gore
  Godina: 
  2015
 4. Istraživač: djordje.borozan

  Undefined
  Zanimanje: 
  Učesnik projekta: 
  djordje.borozan
  Intenzitet angažovanja na projektu: 
  10
  Uloga u projektu: 
  Projekat: 
  Turski (osmanski) izvori za istoriju Crne Gore
  Godina: 
  2015
 5. Istraživač: nada.tomovic

  Undefined
  Zanimanje: 
  Učesnik projekta: 
  nada.tomovic
  Intenzitet angažovanja na projektu: 
  25
  Uloga u projektu: 
  Projekat: 
  Turski (osmanski) izvori za istoriju Crne Gore
  Godina: 
  2015
 6. Istraživač: marijan.premovic

  Undefined
  Zanimanje: 
  Učesnik projekta: 
  marijan.premovic
  Intenzitet angažovanja na projektu: 
  25
  Uloga u projektu: 
  Projekat: 
  Turski (osmanski) izvori za istoriju Crne Gore
  Godina: 
  2015
 7. Istraživač: sait.sabotic

  Undefined
  Zanimanje: 
  Učesnik projekta: 
  sait.sabotic
  Intenzitet angažovanja na projektu: 
  30
  Uloga u projektu: 
  Projekat: 
  Turski (osmanski) izvori za istoriju Crne Gore
  Godina: 
  2015
 8. Istraživač: adnan.pepic

  Undefined
  Zanimanje: 
  Učesnik projekta: 
  adnan.pepic
  Intenzitet angažovanja na projektu: 
  30
  Uloga u projektu: 
  Projekat: 
  Turski (osmanski) izvori za istoriju Crne Gore
  Godina: 
  2015