Informacije o izabranoj publikaciji

Naziv publikacije:
The influence of the basic motor potential on the accuracy of rejection and passing the ball by fingers in volleyball
Naziv časopisa / zbornika / monografije
Sport Science
Izdavač
DPTZK Ljubuški - Teskera
Godina
2015