Informacije o izabranoj publikaciji

Naziv publikacije:
Mićanović, V., Maslovarić, B., Novović, T. (2013) Analiza uključivanja djece RAE porijekla u obrazovni sistem u okviru projekta „Osnovno pravo na obrazovanje u Crnoj Gori“, ISSN 0350-1094.
Naziv časopisa / zbornika / monografije
Vaspitanje i obrazovanje, br. 2,
Izdavač
Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Godina
2013