Informacije o izabranoj publikaciji

Naziv publikacije:
Modul za adaptaciju elektronskog portfolia prema personalnim karakteristikama korisnika
Naziv časopisa / zbornika / monografije
Zbornik radova sa IV međunarodnog naučno-stručnog skupa „Informacione tehnologije za elektronsko obrazovanje“
Izdavač
Panevropski univerzitet „Apeiron“
Oblast (Frascati)
1 Prirodne nauke, 102 Računarske nauke i informatika
Godina
2012