Informacije o izabranom projektu

Naziv publikacije:
Nauka o upravljanju
Naziv časopisa / zbornika / monografije
Nauka o upravljanju
Izdavač
Savremena administracija
Godina
2001