Naučna mreža

„Naučna mreža“ pedstavlja sofisticirani informacioni sistem za pružanje podataka vezanih za naučnike i istraživače iz Crne Gore i dijaspore. Naime, ideja da se na jednom mjestu...