MINISTARSTVO NAUKE

o b j a v l j u j e

K O N K U R S

ZA DODJELU GRANTOVA ZA NAUČNOISTRAŽIVAČKE PROJEKTE

Osnovne informacije o Konkursu:

Cilj Konkursa je podizanje kapaciteta istraživačkih timova u Crnoj Gori, kako bi se ojačala kvalitetna i održiva partnerstva i podsticala izvrsnost, čime bi se doprinijelo razvoju društva zasnovanog na znanju i konkurentnosti na međunarodnom nivou.

Ukupni budžet Ministarstva po ovom Konkursu iznosi 1.500.000 € od čega će za projekte na temu Covid-19, iz tačke 1 stav 2 ovog Konkursa, biti izdvojeno do 200.000 €.

Prijave na Konkurs potrebno je dostaviti najkasnije do 22. aprila 2020. godine do 14.00 časova.

Prijave iz tačke 1 stav 2 Konkursa (Covid) potrebno je dostaviti najkasnije do 4. maja 2020. godine do 15.00 časova.

Kontakt osoba za Konkurs u Ministarstvu nauke:
Jelena Šaranović
Načelnica Direkcije za nacionalne programe
E-mail: jelena.saranovic@mna.gov.me
Tel. 020/405-315

Tekst Konkursa i dokumentaciju za prijavljivanje na Konkurs možete preuzeti na ovoj stranici.

Popuni prijavu
Podnosilac prijave (naziv ustanove) Rukovodilac projekta Akronim projekta Datum i vrijeme podnošenja prijave
Univerzitet Crne Gore, Mašinski fakultet, Podgorica Uroš Karadžić HUDAR 14.04.2020 - 12:16
Univerzitet Crne Gore, Mašinski fakultet, Podgorica Uroš Karadžić HUDAR 14.04.2020 - 12:16
Univerzitet Crne Gore, Prirodno-matematički fakultet, Podgorica David Kalaj AMIP 16.04.2020 - 13:55
Univerzitet Crne Gore, Elektrotehnički fakultet Lazar Šćekić MONTPO-DSM 16.04.2020 - 14:59
Univerzitet Crne Gore, Prirodno-matematički fakultet, Podgorica Žana Kovijanić Vukićević GTinNS 17.04.2020 - 14:21
Univerzitet Crne Gore, Elektrotehnički fakultet Irena Orović SPARCODE 18.04.2020 - 17:43
Univerzitet Crne Gore, Mašinski fakultet, Podgorica Igor Vušanović MOPEREV 20.04.2020 - 13:29
Univerzitet Crne Gore, Građevinski fakultet, Podgorica Jelena Pejović DevCompReS 20.04.2020 - 14:33
Univerzitet Crne Gore, Metalurško-tehnološki fakultet, Podgorica Mira Vukčević CRM-Rec 20.04.2020 - 17:48
Univerzitet Crne Gore, Istorijski institut, Podgorica Radoslav Raspopović VIRTUS 21.04.2020 - 12:24
Univerzitet Crne Gore, Mašinski fakultet, Podgorica Nikola Šibalić RIM FSW 21.04.2020 - 12:58
Institut za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i reumatologiju “Dr Simo Milošević” A.D. Igalo Beti Đurđić PHARMSCILAB 21.04.2020 - 13:20
Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju Pavle Đurašković OVERKOM 21.04.2020 - 13:35
Univerzitet Donja Gorica - Fakultet za prehrambenu tehnologiju, bezbjednost hrane i ekologiju Snežana Barjaktarović-Labović ViFoodFree 21.04.2020 - 13:40
Agencija za ljekove i medicinska sredstva Crne Gore Olivera Miljanović BEPLjUTID 21.04.2020 - 14:34
Univerzitet Crne Gore, Elektrotehnički fakultet Igor Radusinović MALUC 21.04.2020 - 14:41
Univerzitet Crne Gore, Medicinski fakultet, Podgorica Nataša Popović NEMECOR 21.04.2020 - 14:48
Fakultet za crnogorski jezik i književnost Adnan Čirgić TZKN 21.04.2020 - 16:46
Univerzitet Donja Gorica, Fakultet za međunarodnu ekonomiju, finansije i biznis Filip Ivanovic PhilAnthropoS 21.04.2020 - 17:32
Univerzitet Donja Gorica, Fakultet za međunarodnu ekonomiju, finansije i biznis Veselin Vukotić EficLEARN 21.04.2020 - 18:22
HEC Fakultet za internacionalni menadžment u turizmu i hotelijerstvu Anita Mitrović Milić TERRA 21.04.2020 - 19:29
Univerzitet Crne Gore, Građevinski fakultet, Podgorica Miloš Knežević EKOBETON-PLIG 21.04.2020 - 19:43
Univerzitet Crne Gore, Medicinski fakultet, Podgorica Aleksandra Vuksanović-Božarić TREMIS 21.04.2020 - 19:55
Univerzitet Crne Gore, Prirodno-matematički fakultet, Podgorica Svetlana Perović BIO-AKTIV 21.04.2020 - 19:57
Fakultet za saobraćaj, komunikacije i logistiku Nataša Gospić B2SMART.me 21.04.2020 - 20:24
Univerzitet Crne Gore, Medicinski fakultet, Podgorica Nataša Duborija - Kovačević PHARMACO - MNE - OPTIMA 21.04.2020 - 20:29
Klinički centar Crne Gore, Podgorica Elvir Zvrko OncoImage 21.04.2020 - 20:47
Univerzitet Crne Gore, Biotehnički fakultet, Podgorica Sanja Radonjić FDprEvent 21.04.2020 - 21:00
Univerzitet Crne Gore, Fakultet za sport i fizičko vaspitanje, Nikšić Duško Bjelica PIDZ 21.04.2020 - 21:00
Univerzitet Donja Gorica - Fakultet za informacione sisteme i tehnologije Biljana Stamatović DeepBeeWatch 21.04.2020 - 21:29
Univerzitet Crne Gore, Elektrotehnički fakultet Ljubiša Stanković GSPwA 21.04.2020 - 21:32
Univerzitet Donja Gorica - Fakultet za informacione sisteme i tehnologije Olivera Injac CG-ZKI 21.04.2020 - 22:47
Agencija za ljekove i medicinska sredstva Crne Gore Željko Jaćimović Kommedpo 22.04.2020 - 00:47
Institut za strateške studije i projekcije, Podgorica Jadranka Kaluđerović QuaLMES 22.04.2020 - 07:58
Univerzitet Crne Gore, Filozofski fakultet, Nikšić Dijana Vučković ASTEAM 22.04.2020 - 09:21
Univerzitet Crne Gore, Medicinski fakultet, Podgorica Miroslav Radunović ATI-AH 22.04.2020 - 09:39
Univerzitet Crne Gore, Pomorski fakultet Kotor Danilo Nikolić CRUISE4ALL 22.04.2020 - 10:08
Institut za javno zdravlje, Podgorica Boban Mugoša SITINA 22.04.2020 - 10:39
Univerzitet Crne Gore, Filozofski fakultet, Nikšić Vladimir Drekalović NAFASEP 22.04.2020 - 11:03
Univerzitet Crne Gore, Filozofski fakultet, Nikšić Marijan Premović UTT 22.04.2020 - 11:05
Univerzitet Crne Gore, Biotehnički fakultet, Podgorica Božidarka Marković OvisGenME 22.04.2020 - 11:19
Univerzitet Donja Gorica - Humanističke studije Ilija Vujačić CGGNIM 22.04.2020 - 11:25
Univerzitet Crne Gore, Medicinski fakultet, Podgorica Olivera Miljanović CAMSMNE 22.04.2020 - 11:46
Univerzitet Donja Gorica - Fakultet za informacione sisteme i tehnologije Milica Vukotić MultiChain 22.04.2020 - 11:47
Univerzitet Crne Gore, Mašinski fakultet, Podgorica Radoje Vujadinović EKOURB 22.04.2020 - 11:48
Univerzitet Donja Gorica - Humanističke studije Dragan Vukčević GIDCG 22.04.2020 - 11:52
Univerzitet Donja Gorica - Fakultet pravnih nauka Zoran Stojanović PIREK 22.04.2020 - 12:12
Centar za ekotoksikološka ispitivanja Nikola Svrkota MarReboot 22.04.2020 - 12:20
Univerzitet Crne Gore, Medicinski fakultet, Podgorica Snežana Pantović Prev-HAD 22.04.2020 - 12:25
Univerzitet Crne Gore, Institut za napredne studije Srna Sudar MARISAFE 22.04.2020 - 12:30
Univerzitet Crne Gore, Biotehnički fakultet, Podgorica Ana Topalović SoilXRFert 22.04.2020 - 12:31
Univerzitet Crne Gore, Medicinski fakultet, Podgorica Snežana Pantović NANOBACME 22.04.2020 - 12:34
Univerzitet Crne Gore, Metalurško-tehnološki fakultet, Podgorica Vanja Asanović MALEPHY 22.04.2020 - 12:54
Univerzitet Crne Gore, Prirodno-matematički fakultet, Podgorica Gordana Laštovička-Medin MonTimeTehHEP 22.04.2020 - 12:56
Uprava za statistiku Gordana Radojević DEVIT 22.04.2020 - 13:12
Univerzitet Crne Gore, Ekonomski fakultet, Podgorica Vesna Karadžić ROIICG 22.04.2020 - 13:30
Univerzitet Crne Gore, Prirodno-matematički fakultet, Podgorica Marijana Krivokapić GES BAR MSFD 22.04.2020 - 13:32
13 jul Plantaže a.d. Vesna Maraš ASCENT 22.04.2020 - 13:32
Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju Luka Mitrović FGISBJ 22.04.2020 - 13:38
Univerzitet Crne Gore, Prirodno-matematički fakultet, Podgorica Jovan Mirković PHYSNANO 22.04.2020 - 14:23
13 jul Plantaže a.d. Milena Mugoša MAPEN 22.04.2020 - 14:44
Univerzitet Crne Gore, Prirodno-matematički fakultet, Podgorica Danilo Mrdak BioInfoGen 22.04.2020 - 14:47
Univerzitet Crne Gore, Filološki fakultet, Nikšić Tatjana Jovović KUL 22.04.2020 - 14:59
Univerzitet Crne Gore, Prirodno-matematički fakultet, Podgorica Božidar Popović MMCOVID19 27.04.2020 - 12:26
Univerzitet Crne Gore, Filozofski fakultet, Nikšić Vladimir Bakrač DOCCOVID19 27.04.2020 - 19:52
Klinički centar Crne Gore, Podgorica Vladimir Todorović MONCOVIR 30.04.2020 - 23:46
Institut za javno zdravlje, Podgorica Agima Ljaljević COMINCRISIS 02.05.2020 - 20:11
Univerzitet Crne Gore, Medicinski fakultet, Podgorica Lidija Injac Stevović MediCov-RiMh 04.05.2020 - 10:31
Uprava za statistiku Gordana Radojević SUBSTAT-COVID19 04.05.2020 - 12:30
Klinički centar Crne Gore, Podgorica Marina Vuković TABAC 04.05.2020 - 12:57
Univerzitet Donja Gorica, Fakultet za međunarodnu ekonomiju, finansije i biznis Veselin Vukotić DIGagCOV 04.05.2020 - 12:59
Dom zdravlja Podgorica Nebojša Kavarić COVDMT2 04.05.2020 - 13:49
Univerzitet Crne Gore, Elektrotehnički fakultet Milena Đukanovic 3DPRI-COVID19 04.05.2020 - 14:30
JU "Specijalistička veterinarska laboratorija" Bojan Adžić Hum-Anima 04.05.2020 - 14:57
Univerzitet "Adriatik" - Fakultet za biznis i turizam, Budva Rade Ratković OTR CO19 04.05.2020 - 15:07
Institut za javno zdravlje, Podgorica Boban Mugoša PROHOSCOV 04.05.2020 - 19:15
Institut za strateške studije i projekcije, Podgorica Milika Mirković MEcoBAR 04.05.2020 - 19:56
Univerzitet Donja Gorica 5541 07.07.2020 - 12:12
Univerzitet Donja Gorica 5564 09.07.2020 - 01:23
Univerzitet Donja Gorica - Fakultet za informacione sisteme i tehnologije 5619 09.07.2020 - 09:46
Univerzitet Crne Gore, Građevinski fakultet, Podgorica 5642 09.07.2020 - 11:52
Univerzitet Donja Gorica - Humanističke studije 5699 09.07.2020 - 15:43
Univerzitet Donja Gorica - Fakultet za informacione sisteme i tehnologije 5725 09.07.2020 - 15:43
Univerzitet Crne Gore, Fakultet političkih nauka 5751 09.07.2020 - 20:31
Univerzitet Crne Gore, Arhitektonski fakultet Podgorica 5763 09.07.2020 - 20:54
Univerzitet Crne Gore, Filološki fakultet, Nikšić 5786 09.07.2020 - 22:15
Univerzitet Crne Gore, Filološki fakultet, Nikšić 5781 09.07.2020 - 23:02
Univerzitet Crne Gore, Filološki fakultet, Nikšić 5820 10.07.2020 - 09:12
Univerzitet Crne Gore, Ekonomski fakultet, Podgorica 5840 10.07.2020 - 09:42
Univerzitet Crne Gore, Biotehnički fakultet, Podgorica 5871 10.07.2020 - 09:55
Univerzitet Donja Gorica, Fakultet za međunarodnu ekonomiju, finansije i biznis 5889 10.07.2020 - 10:57
Univerzitet Crne Gore, Filološki fakultet, Nikšić 5866 10.07.2020 - 11:11
Univerzitet Donja Gorica, Fakultet za međunarodnu ekonomiju, finansije i biznis 5968 10.07.2020 - 11:21
Univerzitet Donja Gorica - Humanističke studije 5842 10.07.2020 - 11:25
Univerzitet Crne Gore, Prirodno-matematički fakultet, Podgorica 10.07.2020 - 11:41
Univerzitet Donja Gorica 5978 10.07.2020 - 12:17
Univerzitet Crne Gore, Elektrotehnički fakultet 5924 10.07.2020 - 12:25
Univerzitet Donja Gorica, Fakultet za međunarodnu ekonomiju, finansije i biznis 5922 10.07.2020 - 12:40
Univerzitet Donja Gorica - Humanističke studije 6003 10.07.2020 - 12:50
Univerzitet Crne Gore, Fakultet političkih nauka 6025 10.07.2020 - 13:10
Univerzitet Crne Gore, Biotehnički fakultet, Podgorica 6036 10.07.2020 - 13:19
Univerzitet Crne Gore, Fakultet političkih nauka 5808 10.07.2020 - 13:42
Univerzitet Donja Gorica - Humanističke studije 6060 10.07.2020 - 13:45
Univerzitet Donja Gorica - Humanističke studije 6083 10.07.2020 - 14:13
Univerzitet Crne Gore, Građevinski fakultet, Podgorica 6107 12.07.2020 - 14:44