Povratak na pretragu intelektualne svojine

Informacije o izabranoj intelektualnoj svojini: 

Naziv svojine: The Smart System for Indoors Plant Growing with Built Expert Logic
Istraživač – vlasnik prava intelektualne svojine: elma.hot
Ostali pronalazači / koautori: alija.dervic
Istraživačka organizacija – vlasnik prava intelektualne svojine: Univerzitet Crne Gore, Elektrotehnički fakultet
Vrsta svojine: Patent
Godina registracije: 2016
Zemlja registracije: Crna Gora