Informacije o izabranoj intelektualnoj svojini:

Naziv svojine:
Studija o ugroženosti od klimatskih promjena u Crnoj Gori
Istraživač – vlasnik prava intelektualne svojine
sanja.pavicevic
Vrsta svojine
Autorsko pravo
Godina registracije
2011
Zemlja registracije:
Crna Gora