Istraži naučnu mrežu

„Naučna mreža“ predstavlja sofisticirani informacioni sistem za pružanje podataka vezanih za naučnike i istraživače iz Crne Gore i dijaspore. Naime, ideja da se na jednom mjestu, dostupnom svima, na praktičan, dopadljiv i moderan način prikažu svi naučni radnici i njihova dostignuća na polju nauke i istraživanja. Crna Gora kao mala zemlja ima relativno mali broj naučnika i istraživača i od izuzetne je nacionalne važnosti posjedovanje jedinstvenog informacionog sistema koji će sadržati sve potrebne informacije o njima i koji će omugućiti interakciju sa svim zainteresovanim posjetiocima tog portala.

Naučna mreža je zamišljena kao interaktivna baza podataka koja će biti predstavljena kroz savremeni web portal i koja će omogućiti naučnicima i ostalim posjetiocima da aktivno komuniciraju, razmjenjuju ideje, rade na projektima i svoja dostignuća učine dostupnim javnosti. Projekat je rađen po uzoru na, trenutno, najkvalitetnije i najposjećenije portale ove vrste u svijetu, koji su se pokazali kao veoma uspješni i koji su doprinijeli razvoju nauke i istraživanja u pojedinim zemljama. Na ovaj način, preko interneta, država Crna Gora, svi njeni građani i dijaspora će moći da pristupe pomenutoj bazi podataka, vrše željene pretrage, preuzmu naučne, magistarske i doktorske radove od onih naučnika od kojih to žele, zatim interaktivno komuniciraju sa njima preko portala i društvenih mreža te da kreiraju zajedničke grupe ili projekte. Ono što je važno napomenuti da će korišćenje portala „Naučna mreža“ biti snažno promovisano i dostupno svima, bez ikakve naknade za korišćenje, što će umnogome doprinijeti afirmaciji nauke i istraživanja. Pomenuta vidljivost i promocija kao i sadržaji portala „Naučna mreža“ doprinijeće povećanju broja i afirmaciji naučnika i istraživača u Crnoj Gori što predstavlja jedan od strateških ciljeva naše zemlje.

  • Generalni direktor projekta: dr Darko Petrušić
  • Tehnički direktor: Tarik Zaimović
  • Tim za razvoj: Bild Studio