Program mentorstva na portalu „Naučna mreža“

Šta je program mentorstva?

Program mentorstva na portalu „Naučna mreža“ podrazumeva učešće studenata u istraživačkim inovacionim projektima, kako bi stekli praktično iskustvo i veštine potrebne za njihov profesionalni razvoj. Mentori u ovom programu mogu biti svi naučnici koji su registrovani na portalu „Naučna mreža“. Mentori prijavljuju projekte za program mentorstva na portala „Naučna mreža“, a studenti se mogu prijaviti da rade na ovim projektima i steknu praktično iskustvo. Mentori vrše odabir prijavljenih studenata i pripremaju plan rada. Mentori i odabrani studenti mogu putem portala „Naučna mreža“ u svakom trenutku videti status aktivnosti na kojima rade. Na kraju programa, mentori i odabrani istraživači i studenti rade evaluaciju na portalu „Naučna mreža“ i mogu preuzeti izveštaj o završenom programu mentorstva. Prijavom na program mentorstva mentori i studenti prihvataju definisana pravila ponašanja, obaveze i odgovornosti.

Sve informacije o projektima otvorenim za prijavu studenata se nalaze na stranici za program mentorstva: https://naucnamreza.me/program-mentorstva

Kako se prijaviti kao mentor?

Svi prijavljeni istraživači na portalu „Naučna mreža“ mogu se registrovati kao mentori. Potrebno je da se uloguju sa svojim korisničkim imenom i šifrom. Nakon logovanja, u lijevom bočnom meniju treba da kliknu na opciju „Uredi profil“. U podmeniju „Oblast nauke“ na dnu treba štiklirati opciju: Da li ste zainteresovani da budete mentor?

Kako mentori prijavljuju projekte za program mentorstva?

Dodavanje projekta za program mentorstva se obavlja klikom na opciju „Dodaj sadržaj“ u lijevom bočnom meniju, pa zatim klikom na opciju „Projekti“. Informacije o projektu za program mentorstva se popunjavaju u podsekciji „Mentorstvo“.

Kako se registrovati kao student?

Studenti se mogu registrovati na portalu „Naučna mreža“ na stranici: www.naucnamreza.me/prijava-na-portal. Nakon prijave, administrator portala pregleda korisnika i odobrava njegovu registraciju. Da bi student bio registrovan, administrator portala mora odobriti nalog sudenta i označiti ga kao aktivan. Nakon toga, studentu stiže poruka na adresu elektronske pošte, koju je naveo prilikom registracije, sa uputstvom kako da se uloguje i podesi šifru. Tada student može popuniti osnovne podatke na svom profilu, navesti svoje iskustvo i kompetencije.

Kao se prijaviti kao istraživač i student za program mentorstva?

Student mora biti ulogovan ukoliko želi da se prijavi na neki od projekata u okviru programa mentorstva. Na stranici za program mentorstva: https://naucnamreza.me/program-mentorstva, student vrši pretragu projekata po kriterijumima koje odabere. Nakon toga, klikom na opciju „traži“ dobija listu projekata prema selektovanim kriterijumima. Klikom na dugme „Prijavi se“ na nekom od projekata sa liste, student se može prijaviti za program mentorstva. Tada se otvara nova stranica na kojoj student unosi svoje kvalifikacije za rad na projektu i piše motivaciono pismo. Klikom na opciju „Prijavi se za učešće u programu mentorstva na projektu“ student se uspešno prijavljuje na odabrani projekat.

Na stranici www.naucnamreza.me/uputstva-za-mentorstvo nalazi se nekoliko kratkih video prezentacija sa detaljnim uputstvima za prijavu i rad na programu mentorstva.