„Kadar Plus” Agencija za privremeno ustupanje zaposlenih, Bar

8557

Informacije o lokaciji

Osnovno

Kratak profil ustanove

  Agencija za privremeno ustupanje zaposlenih „KADAR Plus“ je osnovana 2016. godine sa ciljem da postavi  nove i bolje standarde u djelatnosti preuzimanja zaposlenih. Osnovna misija je posredovanje u zapošljavanju, dovođenje u vezu poslodavaca i nezaposlenih lica, kao i selekcija kandidata što podrazumeva obavljanje niza testova i intervjua sa kandidatima. Odedbama člana 43a do 43g Zakona o radu („Službeni list Crne Gore“, br. 49/08, 59/11 i 66/12) utvrđen je novi institut privremenog rada preko Agencije za privremeno ustupanje zaposlenih drugom poslodavcu-korisniku, kojima se uređuje ova materija. Ovakav oblik rada doprinosi jačanju evropskog socijalnog modela za nove oblike organizovanja rada preko ugovorenih angažmana putem sporazuma, gdje se postiže veća fleksibilnost na tržištu rada, vodeći računa o sigurnosti i prilagodljivosti zaposlenih.

  Kako bi se omogućila fleksibilnost poslovanja i unaprijedila produktivnost ljudskih resursa KADAR Plus je fokusiran na:

  kontinuirano unaprijeđenje kvaliteta usluga, zasnovanih na poštovanju propisa, standarda, zahtjeva i potreba klijenata,stručnost, motivisanost i projekte koji zahtijevaju napredna znanja, sa ciljem postizanja konkurentske prednosti.

  Agencija za privremeno ustupanje zaposlenih „KADAR Plus“ je osnovana 2016. godine sa ciljem da postavi nove i bolje standarde u djelatnosti preuzimanja zaposlenih. Osnovna misija je posredovanje u zapošljavanju, dovođenje u vezu poslodavaca i nezaposlenih lica, kao i selekcija kandidata što podrazumeva obavljanje niza testova i intervjua sa kandidatima. Odedbama člana 43a do 43g Zakona o radu („Službeni list Crne Gore“, br. 49/08, 59/11 i 66/12) utvrđen je novi institut privremenog rada preko Agencije za privremeno ustupanje zaposlenih drugom poslodavcu-korisniku, kojima se uređuje ova materija. Ovakav oblik rada doprinosi jačanju evropskog socijalnog modela za nove oblike organizovanja rada preko ugovorenih angažmana putem sporazuma, gdje se postiže veća fleksibilnost na tržištu rada, vodeći računa o sigurnosti i prilagodljivosti zaposlenih.

  Kako bi se omogućila fleksibilnost poslovanja i unaprijedila produktivnost ljudskih resursa KADAR Plus je fokusiran na:

  • kontinuirano unaprijeđenje kvaliteta usluga, zasnovanih na poštovanju propisa, standarda, zahtjeva i potreba klijenata,
  • stručnost, motivisanost i projekte koji zahtijevaju napredna znanja, sa ciljem postizanja konkurentske prednosti.

Lista zaposlenih

Nema postova.
Inovativna djelatnost
Naučna oprema
Kontakt

Opšte kontakt informacije