13 jul Plantaže a.d.

889

Informacije o lokaciji

Osnovno

Kratak profil ustanove

  Kompanija „13. jul Plantaže“ je od svog osnivanja prepoznala značaj nauke i primjene rezultata u oblasti vinogradarstva, vinarstva i voćarstva i predstavlja pozitivan primjer povezivanja nauke i privrede. U septembru 2011. kompanija "13. jul Plantaže" je od strane Ministarstva nauke Crne Gore dobila licencu za obavljanje naučno-istraživačke djelatnosti u oblasti poljoprivrednih nauka.

  Oslanjajući se na dugogodišnji rad na primjenjenim istraživanjima u oblasti voćarstva, vinogradarstva i vinarstva, na obimnom iskustvu i znanju stečenim kroz realizaciju nacionalnih i međunarodnih projekata, istovremeno prateći trendove u svijetu definisali smo sledeće prioritete u pogledu djelovanja Sektora za razvoj:

  -  Održivo i ekološki prihvatljivo vinogradarstvo i vinarstvo

  -  Razvoj i bolje pozicioniranje vinogradarsko-vinarske proizvodnje

  -  Razvoj i širenje vinske kulture i vinogradarsko-vinarskog turizma kao i promovisanje Crne Gore kao značajne vinske destinacije

  Digitalizacija - Ispitavanje u oblasti precizne poljoprivrede tj. primjeni novih informaciono - komunikacionih tehnologija i vinogradarstvu, voćarstvu i vinarstvu.

  Kompanija „13. jul Plantaže“ je od svog osnivanja prepoznala značaj nauke i primjene rezultata u oblasti vinogradarstva, vinarstva i voćarstva i predstavlja pozitivan primjer povezivanja nauke i privrede. U septembru 2011. kompanija "13. jul Plantaže" je od strane Ministarstva nauke Crne Gore dobila licencu za obavljanje naučno-istraživačke djelatnosti u oblasti poljoprivrednih nauka.

  Oslanjajući se na dugogodišnji rad na primjenjenim istraživanjima u oblasti voćarstva, vinogradarstva i vinarstva, na obimnom iskustvu i znanju stečenim kroz realizaciju nacionalnih i međunarodnih projekata, istovremeno prateći trendove u svijetu definisali smo sledeće prioritete u pogledu djelovanja Sektora za razvoj:

  -  Održivo i ekološki prihvatljivo vinogradarstvo i vinarstvo

  -  Razvoj i bolje pozicioniranje vinogradarsko-vinarske proizvodnje

  -  Razvoj i širenje vinske kulture i vinogradarsko-vinarskog turizma kao i promovisanje Crne Gore kao značajne vinske destinacije

  Digitalizacija - Ispitavanje u oblasti precizne poljoprivrede tj. primjeni novih informaciono - komunikacionih tehnologija i vinogradarstvu, voćarstvu i vinarstvu.

   

Lista zaposlenih

Nema postova.
Inovativna djelatnost
Naučna oprema

Istraživačka organizacija oprema

 • Odjeljenje
  Sektor za Razvoj
  Naziv opreme:
  Godina proizvodnje:
  2020
Kontakt

Opšte kontakt informacije