AD „13. jul - Plantaže", Podgorica

889

Informacije o lokaciji

Osnovno

Kratak profil ustanove

  Kompanija ,,13. jul Plantaže" a.d. je najveći proizvođač vina u Crnoj Gori.  Posjeduje vinograd koji se prostire na površini od oko 2.310 hektara, što ga čini najvećim evropskim vinogradom u jednom kompleksu, sa oko 11.5 miliona čokota vinove loze. Prvi zasadi su podignuti u periodu od 1977. do 1982. godine na kamenitom tlu Ćemovskog polja. Primarna poslovna aktivnost kompanije je proizvodnja grožđa i vina. Proizvodnja se zasniva na autohtonim sortama Vranac, Krstač, Kratošija i Žižak, a takođe su zastupljene i svjetski poznate sorte. Kompanija posjeduje tri vinska podruma ,,Ćemovsko Polje", ,,Lješkopolje" i ,,Šipčanik" sa kapacitetom proizvodnje od 30 miliona litara vina. Lidersku poziciju u regionu potvrđuje proizvodnja od oko 22 miliona kg vinskog i stonog grožđa i plasman više od 17 miliona flaširanih proizvoda godišnje (od čega 90% čine vina) u više od 30 zemalja svijeta.

  U septembru 2011. godine kompanija je od strane Ministarstva nauke dobila licencu za obavljanje naučno-istraživačke djelatnosti u oblasti poljoprivrednih nauka. U okviru naše kompanije Sektor za razvoj se bavi naučnoistraživačkim aktivnostima u oblasti vinogradarstva, vinarstva i voćarstva. Sve ove aktivnosti su usmjerene u pravcu: razvoja i boljeg pozicioniranja vinogradarsko-vinarske proizvodnje, raznovrsnije, bogatije i kvalitetnije ponude crnogorskih vina, razvoja i širenja vinske kulture i vinogradarsko vinarskog turizma  kao i promovisanja Crne Gore kao značajne vinske destinacije. Kompanija „13. jul Plantaže“ na ovaj način predstavlja pozitivan primjer povezivanja nauke i privrede.

  Kompanija ,,13. jul Plantaže" a.d. je najveći proizvođač vina u Crnoj Gori.  Posjeduje vinograd koji se prostire na površini od oko 2.310 hektara, što ga čini najvećim evropskim vinogradom u jednom kompleksu, sa oko 11.5 miliona čokota vinove loze. Prvi zasadi su podignuti u periodu od 1977. do 1982. godine na kamenitom tlu ćemovskog polja.  Primarna poslovna aktivnost kompanije je proizvodnja vina. Proizvodnja se zasniva na autohtonim sortama Vranac, Krstač, Kratošija i Žižak, a takođe su zastupljene i svjetski poznate sorte kao što su Chardonnay, Sauvignon Blanc, Cabernet Sauvignon, Merlot, Marselan, Petit Verdot i brojne druge sorte. U okviru firme nalaze se tri vinska podruma ,,Ćemovsko Polje", ,,Lješkopolje" i ,,Šipčanik" sa kapacitetom proizvodnje od 30 miliona litara vina. Lidersku poziciju u regionu potvrđuje proizvodnja od oko 22 miliona kg vinskog i stonog grožđa i plasman više od 17 miliona flaširanih proizvoda godišnje (od čega 90% čine vina) u više od 30 zemalja svijeta. Kompanija ima zaokružen ciklus proizvodnje, od vinograda do gotovog proizvoda-flaširanog vina. Reprezentativni proizvod, vino ,,Vranac", predstavlja robnu marku po kojoj je Crna Gora prepoznatljiva, a više od 500 priznanja i nagrada na domaćim i međunarodnim sajmovima i izložbama u konkurenciji sa vodećim vinarskim zemljama, potvrda su kvaliteta naših proizvoda. Kompanija posluje po međunarodnim standardima kvaliteta ISO 9001, ISO 14000 i HACCP, redovno uvodi nove proizvode prateći svjetske trendove u proizvodnji i prometu kako standardnih tako i barik vina.  U okviru kompanije posluju dva restorana ,,Mareza" i ,,Jezero". Kompanija se takođe bavi maloprodajom, uzgojem ribe, a u jednom periodu bavila se i proizvodnjom sira. Vina Plantaža su, u poslijednjih pedeset godina, osvojila više od 800 nagrada i priznanja na međunarodnim ocjenjivanjima, takmičenjima i sajmovima. U septembru 2011. kompanija "13. jul Plantaže" je od strane Ministarstva nauke dobila licencu za obavljanje naučno-istraživačke djelatnosti u oblasti poljoprivrednih nauka.

  U okviru naše kompanije Sektor za razvoj se bavi naučnoistraživačkim aktivnostima u oblasti vinogradarstva, vinarstva i voćarstva. Sve ove aktivnosti su usmjerene u pravcu: razvoja i boljeg pozicioniranja vinogradarsko-vinarske proizvodnje, raznovrsnije, bogatije i kvalitetnije ponude crnogorskih vina, razvoja i širenja vinske kulture i vinogradarsko vinarskog turizma  kao i promovisanja Crne Gore kao značajne vinske destinacije. Kompanija „13. jul Plantaže“ na ovaj način predstavlja pozitivan primjer povezivanja nauke i privrede.

   

Inovativna djelatnost
Naučna oprema

Istraživačka organizacija oprema

 • Odjeljenje
  Sektor za Razvoj
  Naziv opreme:
  Godina proizvodnje:
  2020
Kontakt

Opšte kontakt informacije