Agencija za ispitivanje javnog mnjenja Damar Plus, doo

9582

Informacije o lokaciji

Osnovno

Kratak profil ustanove

  Ideja da Agencija Damar postane naučnoistraživačka ustanova nastala je iz društveno-prepoznate potrebe da se kompleksni društveni tokovi naučno prepoznaju, opišu i objasne, aktivno doprinoseći naučnoj zajednici i cjelokupnom crnogorskom društvu je prva agencija za istraživanje javnog mnjenja u Crnoj Gori, osnovana 1993.godine. U proteklih 30 godina realizovali smo više od 1400 kvantitativnih i kvalitativnih istraživanja, dominantno iz oblasti društvenih nauka.

  Naša misija je da realizujemo pouzdana, metodološki utemeljena, inovativna istraživanja koja će doprinijeti boljem razumijevanju i poboljšanju kvaliteta javnih politika, društvenih normi i koja će biti osnov za stvaranje pozitivnih promjena u društvu.

  Pored istraživačkih projekata, naša institucija će takođe organizovati naučne skupove, stručne i naučne konferencije, kao i seminare i radionice ali i realizovati izdavačku djelatnost, sa ciljem da se promoviše razmjene ideja i znanja među istraživačima i naučnicima. Sve navedeno će, osim promocije naučnih radnika, biti i prilika za umrežavanje i saradnju sa drugim istraživačima i naučnicima iz Crne Gore i svijeta.

  Ideja da Agencija Damar postane naučnoistraživačka ustanova nastala je iz društveno-prepoznate potrebe da se kompleksni društveni tokovi naučno prepoznaju, opišu i objasne, aktivno doprinoseći naučnoj zajednici i cjelokupnom crnogorskom društvu je prva agencija za istraživanje javnog mnjenja u Crnoj Gori, osnovana 1993.godine. U proteklih 30 godina realizovali smo više od 1400 kvantitativnih i kvalitativnih istraživanja, dominantno iz oblasti društvenih nauka.

  Naša misija je da realizujemo pouzdana, metodološki utemeljena, inovativna istraživanja koja će doprinijeti boljem razumijevanju i poboljšanju kvaliteta javnih politika, društvenih normi i koja će biti osnov za stvaranje pozitivnih promjena u društvu.

  Pored istraživačkih projekata, naša institucija će takođe organizovati naučne skupove, stručne i naučne konferencije, kao i seminare i radionice ali i realizovati izdavačku djelatnost, sa ciljem da se promoviše razmjene ideja i znanja među istraživačima i naučnicima. Sve navedeno će, osim promocije naučnih radnika, biti i prilika za umrežavanje i saradnju sa drugim istraživačima i naučnicima iz Crne Gore i svijeta.

Lista zaposlenih

Nema postova.
Inovativna djelatnost
Naučna oprema
Kontakt

Opšte kontakt informacije