Crnogorska asocijacija za nove tehnologije

4310
MANT Association

Informacije o lokaciji

Osnovno

Kratak profil ustanove

    Crnogorska Asocijacija za Nove Tehnologije, Montenegrin Association for New Technologies, MANT , jeste asocijacija osnovana 2012 u Podgorici od strane profesora, istraživača i inovativnih studenata u cilju da pomognu Crnogorski i Zapadno Balkanski edukacioni i istraživački prostor pokazujući novi pristup u obrazovanju, istraživanju i tehnologiji, strogo baziran na oćiglednom učenju i istraživanju.

    Ciljevi MANTa su: podrška razvoju i uvodjenu novih tehnologija u Crnoj Gori; podrška razvoju inženjerstva u Crnoj Gori; podrška razvoju nauke; popularizacija transfera novih tehnologija u svim oblastima; zaštita intelektualne svojine i autorskih prava u svim oblicima; unapredjenje medjunarone naučno-tehnološke saradnje; briga o inženjerstvu i promocija njegovog značaja; razvoj tehnološkog i naučno-istraživačkog potencijala; briga o tehnološkom i naučno-istraživackom podmlatku; edukacija iz oblasti novih tehnologija i inženjerstva; realizacija projekata tehnološkog, promotivnog, edukativnog i naučnog tipa; promocija principa održivog razvoja; učešće u razvoju zakonskih, tehničkih propisa i normativa u oblasti novih tehnologija; otvorenost za saradnju sa svim institucijama u Republici o svim pitanjima vezanih za ekonomski razvoj; doprinos opštem dobru i napretku države i društva; afirmacija univerzalnih civilizacijskih vrijednosti. MANT svoje djelatnosti ostvaruje kroz: promovisanje vrijednosti i značaja, kao i ukazivanja na probleme korišćenja novih tehnologija; realizaciju naučno-tehnoloških i istrazivackih projekata po konkursima domaćih i stranih institucija, udruženja i fondacija; izdavanje naučnih i stručnih publikacija i ostalog štampanog i elektronskog materijala iz oblasti djelatnosti; ostvarivanje saradnje sa univerzitetima, stručnim udruženjima i drugim organizacijama, iz javnog, privrednog i neprofitnog/NVO sektora u Crnoj Gori i inostranstvu koje se bave srodnim djelatnostima; povezivanje državnog, privrednog i NVO sektora kao i građana radi bolje međusobne saradnje; organizovanje treninga i stručnih seminara za sticanje vještina i znanja iz oblasti novih tehnologija; organizoavnje naučno-tehničkih skupova i seminara sa ciljem promocije i posticanja razvoja novih tehnologija; pružanje stručne podrške iz svoje djelatnosti nevladinim organizacijama, državnim organima i institucijama kao i privrednim i fizičkim subjektima; pružanje usluge monitoringa i evaluacije projekata; pružanje usluga raspodjele i upravljanja sredstavima za dodjelu grantova nevladinim organizacijama i pojedincima; publikovanje biltena aktivnosti; stipendiranje i podrška članovima i tehnološkom podmlatku Republike; svakodnevno informisanje putem Interneta; javnost rada; vršenje drugih intelektualnih usluga radi ostvarivanja zacrtanih ciljeva.

    Montenegrin Association for New Technologies-MANT is established in Montenego (2012) by enthusiastic professors, researchers and innovative students in order to help Montenegrin and Western Balkan education and research society by showing “a new way” of doing in Education, Research and Technology. MANT moto is “Passion for technology” and “Everyday we develop new opportunities for young engineers and scientists to grow and to contribute”. In very short time it become one of the most reputable WB association in field of research and education and partner of many world leading associations in this filed. MECO, ECYPS, WiP, TeleCare.me are trademarks of MANT. MANT realises/ed several national and international projects and has a network of international experts.

Organizacione jedinice aktivne u naučnoistraživačkoj i razvojnoj djelatnosti

Inovativna djelatnost
Naučna oprema
Kontakt

Opšte kontakt informacije