Društvo za sanitarnu i ekološku zaštitu, proizvodnju i trgovinu „HEMOSAN” d.o.o. Bar

8565

Informacije o lokaciji

Osnovno

Kratak profil ustanove

  Preduzeće za sanitarnu i ekološku zaštitu „Hemosan” d.o.o. Bar osnovano je 08.04.1993. godine, sa sjedištem u Baru, na tačnoj adresi Stara raskrsnica b.b. Danas, ,,Hemosan” d.o.o. ima 24 zaposlena; inžinjeri specijalizovani za zaštitu životne sredine, kao i inžinjeri pomorstva. U posjedu firme se nalazi poslovna zgrada od 900 , skladište od 700 , 22 raspoloživa vozila, sva neophodna oprema za rad na eko zaštiti i obradi svih vrsta otpada,  kao i Eko centar  od 7.000 u Luci Bar.

  Osnovne djelatnosti "HEMOSAN" DOO su:

  Zaštita mora od polucija, luka, marina kao i prihvat opasnih otpada; prihvat, transport, skladištenje i izvoz svih vrsta opasnog i neopasnog otpada; prihvat i prerada zauljanih i otpadnih voda sa brodova; čišćenje rezervoara od nafte i naftnih derivata, kao i zbrinjavanje otpada iz istih.

  U "HEMOSAN" DOO uvedeni su sljedeći ISO standardi:

  ISO 9001: 2008/2015 – Sistem upravljanja kvalitetom, QMS.ISO 14001: 2004/2015 – Sistem upravljanja zaštitom životne sredine, EMS.OHSAS 18001: 2007/2015 – Sistem upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu.ISO 50001: 2011- Sistem upravljanja energijom.

  Preduzeće za sanitarnu i ekološku zaštitu „Hemosan” d.o.o. Bar osnovano je 08.04.1993. godine, sa sjedištem u Baru, na tačnoj adresi Stara raskrsnica b.b. Danas, ,,Hemosan” d.o.o. ima 24 zaposlena; inžinjeri specijalizovani za zaštitu životne sredine, kao i inžinjeri pomorstva. U posjedu firme se nalazi poslovna zgrada od 900 , skladište od 700 , 22 raspoloživa vozila, sva neophodna oprema za rad na eko zaštiti i obradi svih vrsta otpada, kao i Eko centar od 7.000 u Luci Bar.

  Osnovne djelatnosti "HEMOSAN" DOO su:

  Zaštita mora od polucija, luka, marina kao i prihvat opasnih otpada; prihvat, transport, skladištenje i izvoz svih vrsta opasnog i neopasnog otpada; prihvat i prerada zauljanih i otpadnih voda sa brodova; čišćenje rezervoara od nafte i naftnih derivata, kao i zbrinjavanje otpada iz istih.

  U "HEMOSAN" DOO uvedeni su sljedeći ISO standardi:

  • ISO 9001: 2008/2015 – Sistem upravljanja kvalitetom, QMS.
  • ISO 14001: 2004/2015 – Sistem upravljanja zaštitom životne sredine, EMS.
  • OHSAS 18001: 2007/2015 – Sistem upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu.
  • ISO 50001: 2011- Sistem upravljanja energijom.

Lista zaposlenih

Nema postova.
Inovativna djelatnost
Naučna oprema
Kontakt

Opšte kontakt informacije