"EXPLORING" DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET, INŽENJERING I POSLOVNE USLUGE - NIKŠIĆ

8571

Informacije o lokaciji

Osnovno

Kratak profil ustanove

    U kontekstu jačanja kapaciteta kompanije, veoma je važno uspostavljanje saradnje sa univerzitetima i naučno-istaživačkim ustanovama. Plan nam je da sa njima, u narednoj godini, u svojstvu jednog od partnera, učestvujemo na pripremi zajedničkih aplikacija za domaće i međunarodne projekte. Ovim bismo stekli dovoljno iskustva da kasnije i samostalo apliciramo za fondove koji podržavaju razvoj inovativnih rješenja. Takođe, realizacija potencijalnih projekata dala bi nam prostora i za angažovanjem nove radne snage.

    U kontekstu jačanja kapaciteta kompanije, veoma je važno uspostavljanje saradnje sa univerzitetima i naučno-istaživačkim ustanovama. Plan nam je da sa njima, u narednoj godini, u svojstvu jednog od partnera, učestvujemo na pripremi zajedničkih aplikacija za domaće i međunarodne projekte. Ovim bismo stekli dovoljno iskustva da kasnije i samostalo apliciramo za fondove koji podržavaju razvoj inovativnih rješenja. Takođe, realizacija potencijalnih projekata dala bi nam prostora i za angažovanjem nove radne snage.

Lista zaposlenih

Nema postova.
Inovativna djelatnost
Naučna oprema
Kontakt

Opšte kontakt informacije