Fakultet za crnogorski jezik i književnost

1932

Informacije o lokaciji

Osnovno

Kratak profil ustanove

    Fakultet za crnogorski jezik i književnost počeo je s radom 8. septembra 2014. godine svečanom akademijom održanom u Kraljevskome pozorištu Zetski dom. FCJK postao je obrazovno–naučni centar i hram kulture i umjetnosti u Crnoj Gori. Fakultet je osnovan zbog potrebe za proučavanjem, očuvanjem i razvojem crnogorskog jezika i književnosti, te obrazovanjem mladih ljudi čiji će rad nakon završetka studija biti vitalan za crnogorsku državu i njen prosvjetno-pedagoški, naučno-istraživački, identiteski, kulturno–istorijski život. Na njemu se već obrazuju mlade generacije koje predstavljaju stub znanja i kulture naše države. FCJK pored stručnih kvalifikacija nastavnoga kadra karakterišu i izvrsni prostorni i tehnički uslovi. Svaki kabinet uređen je po savremenim standardima i multimedijalno opremljen (projektori, stereo sistem i kompjuteri). Takođe, na FCJK postoji i računarska sala koja studentima služi za vannastavne aktivnosti. Brz protok interneta i besplatan WiFi umnogome olakšavaju ispunjavanje studentskih zadataka. Biblioteka FCJK pośeduje preko 7.000 naslova i ima veoma razvijenu međubibliotečku saradnju. Činjenica da su na Cetinju Nacionalna biblioteka, Državni arhiv i Arhivsko-bibliotečko odjeljenje Narodnoga muzeja Crne Gore, omogućava znatno lakši naučno-istraživački rad studentima u odnosu na druge crnogorske gradove.

    Fakultet za crnogorski jezik i književnost

Lista zaposlenih

Nema postova.
Inovativna djelatnost
Naučna oprema
Kontakt

Opšte kontakt informacije