Fakultet za poslovni menadžment

1938

Informacije o lokaciji

Osnovno

Kratak profil ustanove

    Fakultet za poslovni menadžment

Inovativna djelatnost
Naučna oprema
Kontakt

Opšte kontakt informacije